Wyniki ankietyOd 14 lipca 2013 pytaliśmy Państwa za pośrednictwem ankiety na naszym portalu co państwo myślą o  akcji grupy młodych Serbołużyczan, prowadzacych akcję na rzecz równoprawnego traktowania języka łużyckiego na tak zwanym "serbołużyckim obszarze zasiedlenia" rozlepiając na jednojęzycznych szyldach nalepki z pytaniem: "A serbsce?"?

Ankietę zamknęliśmy 3 marca 2014. W głosowaniu wzięło udział 403 osoby.

Pierwszy głos oddano w niedzielę, 14 lipca 2014 a ostatni w poniedziałek 3 marca 2014.

Zdecydowana większość z respondentów - 394 osób  (96,6%) poparło akcję.

Odmiennego zdania było 5 osób (1,2%). Brak zdania wykazało 9 osób (2,2%).

Serdecznie dziękujemy wszystkim za głosy.

Tymczasem udostępniamy Państwu kolejną ankietę. Pytamy w niej:

Czy popierasz żądania Związku Artystów Serbołużyckich wyrażone w listach do kanclerz i ministra gospodarki RFN w sprawie nie obniżania środków federalnych w Fundacji na Rzecz Narodu Serbołużyckiego i zaprzestania dewastacji łużyckich wsi?

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος