awfulnoiseOficjalna strona zespołu Awful Noise: awfulnoise.de
Awful Noise na myspace.com: myspace.com/awfulnoise
Awful Noise na facebook.com/pages/Awful-Noise/158772004176621

Mój pochmurnjeny pomjatk žnejedźens syły twojej' radosće.Ze swojoraznej pychu kryjeso obraz twojej' zašłosće.Schyliła jo se jarobinka.Nět' wudychał sym a sej wěsty,zo měješe ty druheho!We wokomiku nochcył sudźićwo zmyłkach naju jednania.Haj we tebi chcył žadosć zbudzić,zo by so ke mni wróciła!Schyliła jo se jarobinka.Z wěćnosće sym so tebi bližuSej lizam ranyTu čaka na tebjeMoja wutroba

Serbkatolska (Moral suicide)

Choking on expectations.Amused by adoring me for being said.Now feel free to inherit my conscience.Affected by tradition. Njedźiwaj so hdyž sy sam,Wšako wopor njeseš za swój lud! Je beze wšeho zmysła,Hdyž wona serbkatolska njej Wem, zo w twoich sylzach chowa so nadźija.Njech tebi hłós mój šepta, zo njejsy sam!

Czytaj więcej...

Ha cyła wjes so schadźuje dźe rej'wać na kermušu.Haj dźens' so wšitko zraduje, ja želu lubu dušu.Hdźež wšitke dźensa holcy su, njej' pódla moja Hanka.Ach jeje swernu wutrobu row ćemny hižo zamka.Na njedawno so hišće ja z njej wjerćach wokoł' meje.Ze spewom žortom, hač bu ćma naj' wozbožachu reje.Ha ze wšem spechom, kłobučk mi wza jejna ručka beła,Bant zeleny mi na njón zwi, so lubje na mnje smewa.Net njesmeš wjace banćiko mi za pychu wostać,Ne, tebje, čorny šlewjero, mój kłobuk dyrbi dóstać.Wenc wulki drohi powesnu do cyrkwije k dopomnječu.Bant zeleny jom wobwiju, wšo k jeje wopomnječu.Hdy Bóh tón knjez mje wotwoła, štó móže mi to powesć.Ach hdy by wón chcył do njeba, mje k mojej Hance dowjesć!

Czytaj więcej...

Serbski dilema

Serbski narodSerbski duchSerbski rozumSerbski kraj?Serbski pokład?Serbska rečSerbski přichod?Serbska krej.Serbski kwas - serbski són.Serbski pohrjeb - serbska smjerć!Hlej, dónt sopase - spjecuj so!Hlej, dónt žno čaka - spjećuj so!Hlej, čas chwata!Serbskie prawo.Serbski tróšt.Serbskie słowo?Serbska złósćje serbska hłuposć.Serbski smech.Serbske bladysu serbski hrech!

Czytaj więcej...

Princess

she feels having blood in her lungsher spit is turning redshe feels like being raped againher childhood is goneI'm a little princess my heart is pure and cleanI will lay down and rest in peace for you alone oh lorddeliver me from evil her majestylook down on medry your eyes don't be afraideventually i´ll set youfree show me a smilecos now you're mine.

Sweet

sweet baby sweet I need your bodysweet baby sweet I like your tonguelonely hearted people they turn their heads and look at youand they wish they would have found someone like yousometimes I tease you sorry but I love you thoughunspoken words are rare nevermind I don't careyou are my beauty of the yearyou are my girl.

Pour your love

tell me that you hate meI'm suffering cos I'm longing for youthat way I would know that my love won't find an answer in youoh pour your love on metell me that you love me there's no complain which tends to be truedemand your own expression t shape my life and give it to youoh pour love on meI´m addicted to you - you are the drug I wanted heart vs. head oh damn itI'm addicted to you - you are the one who tricks me don't occupy my headI kiss I hate I dream of you I cry I fuck I love you oh pour your love on me.

Stop

your steal my breath you ruin my lifemy day is black but ill come backyou murder my soul you break my neckbut I'm warning you cos i´ll come backdo you realise your greed

Medusa

don't ignore my conscience I tried to different don't complain cos I made you gospill the jar containing tears encourage me to find dispairyou're devastating me again requite my love the most you can consider me isolated and freepretty dazed and confused there's no point in fighting back cos I'm not afraid of youprotect your faith don't sell your pride just drop me off and settle downarchives your goals by breeding hope and disagree with what I saidembrace the past and you'll find grief.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος