Okładka publikacji

Piotr Pałys - Wstęp.

Ludwig Ela - Před 60. letami schwali so serbski zakoń w Sakskej.

Pětš Surman - K wóznamoju Serbskeje kazni w leta 1948.

Piotr Pałys - Państwa słowiańskie wobec kwestii Łużyckiej 1945-1948.

Grzegorz Skurkawa - Alojzy Stanisław Matyniak - prezes "Prołużu" i jego działalność w latach 1945-1949.

Krzysztof Tarka - Litwini w Polsce po II wojnie światowej: liczebność i rozmieszczenie.

Dariusz Szymikowski - Kwestia kaszubska w pracach sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (1989-2005).

Adriana Dawid - Kwestia wielonarodowości Śląska w koncepcjach opolskich Rodlaków (1944-1949).

Zbigniew Bereszyński - Mniejszość, której nie było. Niemiecka mniejszość narodowa na Śląsku Opolskim w latach 1956-1989 w świetle dokumentów Służby bezpieczeństwa oraz Prezydium WRN w Opolu.

Mariusz Petelski, Małgorzata Świder - Między marcem 1968 a grudniem 1970. Mniejszość niemiecka na Śląsku w świetle dokumentów KW PZPR w Opolu.

Gabriela Medved'ova, David Hampl - Německá menšina v Československu po roce 1945.

Zdenka Nováková, Pavel Krákora - Společenské a právni postaveni mad'arské národnosti menšiny v obdobi let 1945-1989.

Mária Mohos - Hungarians in Slovenia, Slovenians in Hungary. 

Sári Mihály - Das Judentum während des Sozialismus (1948-1988) in Ungarn. 

Andrea Maráczi - Die deutschen Minderheiten im Komitat Vas.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος