szkice biograficzne

W roku 1998 (jak podaje Tomasz Derlatka) w jednej z katowickich gazet, autor artykułu zatytułowanego „Łużyczanin” przytoczył godną uwagi informację: „Mówi się na Łużycach, że dopóki trwać będą Nawkowie, dopóty nie zginą Łużyce. Niewiele jest osób, tak wytrwale manifestujących swoją łużyckość”.

Uściślić trzeba, że nie chodzi o przetrwanie Łużyc jako krainy, ale o egzystencję zamieszkujących ten region Serbów Łużyckich. Rodzina Nawków nie tylko manifestuje wytrwale swą serbskość, ale też służyła i służy Serbstwu w niejednej dziedzinie cenną wiedzą i twórczością.

Warto zbliżyć naszym słowianofilom zarysy biografii dziewięciorga reprezentantów owej swójby, bezpośrednio lub pośrednio związanych z Polską i Polakami.

1999-2023 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος