muzyka polabian i luzyczan

Muzyka Połabian iŁużyczan nie jest zbyt dobrze znana w Polsce. Nie mamy też żadnej publikacji zwartej omawiającej tę muzykę, a rzadko pojawiające sie przyczynki niekiedy nie są wolne od nieścisłości.

Tymczasem rzetelne ustalenia czeskie i łużyckie, a częściowo też niemieckie i polskie pzwalają na przedstawienie wyboru informacji o muzyce tych dwóch odłamów Słowian zachodnich, z których tylko drugi dotarł do naszych dni.

W pracy niniejszej oparto się nie tylko na informacjach i nutach ogloszonych drukiem, ale też na wiadomościach ustnych i źródłach rękopiśmiennych. Większość trudniej zrozumiałych tekstów obcojęzycznych podano w pzrekładach polskich. Powtórzenia niektórych danych zastosowano ze względu na układ treści. W bibliografii uwzględniono tylko te pozycje, które wykorzystano w prezentowanym opracowaniu. Jest ono rozszerzoną wersją publikacji z 1999.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος