Pro Lusatia Opolskie Studia Łużycoznawcze
założone przez Leszka Kuberskiego
ukazują się w sposób ciągły od 2002 r.
Wydawca: Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie Pro Lusatia
ISNN: 1643-1931

Idea wydawania pisma naukowego poświęconego szeroko pojętym badaniom sorabistycznym, społeczno-gospodarczym rzucił prof. Leszek Kuberski na przełomie bieżącego wieku. Wkrótce też zaraził do tego pomysłu kilku współpracowników oraz grono autorów z kraju i zza granicy. Pismem kierował do swojej śmierci w 2006 r. Po nim funkcję tę objął dr Mariusz Patelski. Od 2010 r. pismem kieruje dr Piotr Pałys. Od początku pismo ukazuje się jako rocznik.

Obecnie "Pro Lusatia Opolskie Studia Łużycoznawcze" udostępniają swoje łamy historykom, politologom, socjologom oraz innym naukowcom podejmującym w swych pracach najważniejsze problemy Łużyc w historycznych granicach oraz zamieszkującego je narodu serbołużyckiego. Starają się być jednocześnie otwartą trybuną wymiany poglądów zajmujących się tą problematyką naukowców z Polski, Niemiec, Czech i innych krajów.

Do 2012 r. w ramach serii nowej ukazało się 11 tomów pisma. Początkowo strukturę pisma tworzyły dwa działy: "Studia i artykuły" oraz "Recenzje i omówienia". Od 2007 r. pismo wzbogaciło się o "Kronikę" rejestrującą wydarzenia naukowe z zakresu sorabistyki. W 2009 r. pojawił się kolejny dział: "Materiały źródłowe".

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος