Tom 11

Studia i artykuły:

Edmund Pjech: Wo stawiznach serbskich wĕdomostnych časopisow. English summary

Dalibor Sokolović: "Srbska Lužica" - efemeryda czasopiśmiennictwa sorabistycznego na Bałkanach. English summary

Tomasz Derlatka: O czasopiśmienniczych inicjatywach lipskiego Instytutu Sorabistycznego. English summary

Bożena Itoya (Warszawa): "Zeszyty Łużyckie" - od sorabofilsstwa do sorabistyki (1991-2011). English summary

Jakub Sokół: W obronie języka na łamach współczesnej prasy serbołużyckiej. English summary

Jaroslav Šůla (Hradec Králové): Lužickosrbský den v Londýnĕ roku 1944 (Lužičtí Srbové a československa exilová vladá v Londýnĕ. English summary

Piotr Pałys (Opole): Serbołużycka konspiracja antynazistowska w latach 1937-1939. English summary

Aleksander Woźny: Wojenne i powojenne losy kpt. Wojciehca Lipińskiego [byłego kierownika Podreferatu A-Z (Zagadnienie Serbołużyckie)] . English summary

Joanna Lusek: Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec-Görlitz "MEETINGPOINT MUSC MESSIAEN". English summary

Materiały źródłowe:

Piotr Pałys (Opole): Serbołużyczanie z perspektywy Belgradu. Opracowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Ludowej Republiki Jugosławii (Materiajl o Lužičkim Srbima) z 1949 r.

Recenzje i omówienia:

Jaroslav Šůla (Hradec Králové): Helena Ulbrechtowá, Lužickosrbská literatura:její vývoj a pozice mezi středoevropskými literaturami

Kronika:

Piotr Pałys (Opole): Czasopiśmiennictwo sorabistyczne na Łużycach i poza nimi. W 10-lecie powstania czasopisma naukowego "Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze" (Opole, 15 listopada 2012 r.)

Bożena Itoya (Warszawa): Sorabika na sesji naukowej "System informacji slawistycznej i Sybislaw - metodologia i praktyka"

Polemiki i listy do redakcji

Aleksander Woźny: Odpowiedź Jakubowi Brodackiemu na recenzję książki "Łużyce w planie dywersji polskiego wywiadu wojskowego w latach 1931-1939)

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος