Tom 12

Studia i artykuły:

Edmund Pech: Win Staat - eine Sprache. Schulwesen und nationale Minderheiten im Deutschen Kaiserreich (1871-1918)

Piotr Pałys: Problematyka łużycka na łamach "Ruchu Słowiańskiego" 1928-1939

Piotr Pałys: Czechosłowacja wobec Serbołużyczan w dzwudziestoleciu międzywojennym i okresie II wojny światowej

Mariusz Patelski: Koło Akademików Opolan w Poznaniu 1946-1950

Materiały źródłowe:

Piotr Pałys: Listy Bogumiła Šwjeli do prof. Mikołaja Rudnickiego z 1947 r.

Recenzje i omówienia:

Zbugniew Kościów: Ludvík Kuba, ctení o Plabských Slovenach

Kronika:

Bożena Itoya: Międzynarodowa konferencja naukowa "Nwoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej - dziś i jutro" (Warszawa, 3-4. październik 2013)

Piotr Pałys: Międzynarodowa konferencja naukowa "W 90 - rocznicę założenia Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech. mniejszości narodowe w Niemczech w okresie międzywojennym" (Opole, 12. listopada 2013)

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος