Tom 3-4

Studia i artykuły:

Fran Sěn (Budziszyn): Książka łużycka na przestrzeni dziejów. Od brewiarza do książki multimedialnej.

Richard Bìgl (Praga): Rozeznawanje č a ć w Swětlikowych sćeńskich a spěwarskich spisach.

Petr Kaleta (Praga): Czeskie odrodzenie narodowe i jego wpływ na ruch narodowy na Łużycach.

Jurij Łušćanski (Budziszyn): "Hałzy na mócnym zdonku słowjanskim..." Ludvìk Kube je před 120 lětami prěni na Łužicu wopytał.

Mieczysław Baloski (Opole): Badania Arnošta Muki nad Drzewianami Połabskimi inspirowane przez Akademię Umiejętności w Krakowie.

Leszek Kuberski (Opole): Na marginesie broszury Jana Skali "Wo serbskich prašenjach".

Richard Bìgl (Praga): Katedra nadzwyczajna języka i piśmiennictwa łużyckiego na Uniwersytecie Karola (1933-1939).

Benedykt Cyž (Lejno): Łužiski Serb Jurij Cyž a jeho styki k Polakam za čas nacionalsocializma.

Aleksander Woźny (Opole): Łużycki epizod Ekspozytury 2 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego przed 1939 r.

Pětš Šurman (Chociebuż): K situaciji na końcu drugeje sětoweje wojny pla Serbow we Łužycy.

Piotr Pałys, Krzysztof Stecki (Opole): 2 Armia Wojska Polskiego na Łużycach - kwiecień-maj 1945.

Timo Meškank (Lipsk): Czesi i Serbołużyczanie w okresie 1945-1948.

Edmund Pjech (Budziszyn): Serbołużyczanie w opinii prasy zachodnioniemieckiej w latach 1945-1990.

Jarema Kraweć (Lwów): Sorabistyka na INALCO.

Maria Elikowska-Winkler (Chociebuż): Działalność szkoły ludowej u podstaw w środowisku dolnołużyckim.

Recenzje i omówienia:

Wojciech Wochna: Dieter Grande / Daniel Fickenscher. Stephan Delan / Dietrich Sholze, Eine Kirche - Zwei Völker. Deutsche, sorbische und lateinische Quellentexte Beiträge zur Geschichte des Bistums Dresden-Meißen. Von der Wiedererrichting 1921 bis 1929, Domowina-Verlag Bautzen / St. Benno-Verlag Liepzig 2003.

Wojciech Wochna: Ludwig Elle, Minderheitssprache und Wirtschaft. Möglichkeiten zur Einbezicheung des Sorbischen in die ökonomische und administrative Praxis, Mała seria Serbołużyckiego Instytutu; zeszyt IV, Serbołużycki Instytut  - Bautzen / Budyšin 2002.

Krzysztof Sznotała: Peter Schurmann/Pětš Šurman, Zur Geschiechte der Sorben (Wenden) in der Niederlausitz im 20. Jahrhundert. Eine Dokumentenauswahlt/K stawiznam Serbow w Dolnej Łužycy. Wuběrk dokumentow, Cottbus/Chośebuz 2003.

1999-2021 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος