Tom 5

Studia i artykuły:

Werner Měškank (Chociebuż): Osiedle, zamek, miasteczko targowe, czy przeprawa? Problemy z wyjaśnieniem nazwy miasta.

Przemysław Mrugacz (Opole): Osadnictwo grodowe na ziemiach Dolnych i Górnych Łużyc.

Edmund Pjech (Budziszyn): Fredegar, Gana, Lubisza i Serbołużyczanie wokoło Wytparku. Nowe badania wczesnych dziejów Serbołużyczan.

Jadwiga, Fabian Kalfürst (Budziszyn): Serbske nowinarstwo a časopismowstwo - krótki přehlad. 

Mariusz Petelski (Opole): Romuald Zerych (1888-1964) - twórca pomnika jeńców wojennych w Budziszynie.

Dariusz Dzionek (Opole): Obozy jenieckie na Łużycach w latach 1939-1945.

Piotr Pałys (Opole): Belgradzka misja Jurija Rjenča (nawiązanie stosunków jugosłowiańsko-łużyckich w marcu-kwietniu 1946r.). 

Krzysztof R. Mazurski (Wrocław): Wrocławskie epizody ks. Jana Palera.

Bożena Itoya (Warszawa): Hornjoserbska rěčna komisija a kodyfikacja języka górnołużyckiego.

Recenzje i omówienia:

Wojciech M. Wochna: Martin Walde, Gestaltung sorbischer katolischer Lebenswelt. Eine Diskursanalyse derreligiösen Zeitschrift "Katolski Posoł" zwischen 1863 und 1939, Lusatia Verlag, Bautzen 2000, ss. 247. 

Jarosława Iwczenko: Pytanja sorabistyki-Prašenja sorabistyki, t. V, red. W. Motornyj, D. Scholze, Lviv Budysin 2006, ss. 230. 

Piotr Pałys: Zatajena njeprawda. Politisce přesćěhani w Sorbach mjez 1945 a 1989. Zestajał a zawod napisał Michał Nuk. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budysin 2004, ss.200.

Piotr Pałys: Sorbische Kostbarkeiten. Serbske drogotki. Wendisches Museum/Serbski muzej, Cottbus/Chośebuz 2006, ss.218.

1999-2021 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος