Tom 6

Leszek Kuberski (Opole): In memoriam.

Petr Kaleta (Praga): Vzpomínka na prof. Dr Leszka Kuberského.

Jurij Łušćanski (Budziszyn): Posledne "Božemje!" přećelej prof. Lezsekej Kuberskemu.

Edmund Pjech (Budziszyn): Žarujemy wo wulkeho přećela Serbow.

Piotr Pałys (Opole): Bibliografia prac sorabistycznych prof. dr. hab. Leszka Kuberskiego.

Studia i artykuły:

Tomasz Derlatka (Lipsk): O recepcji utworów fantastycznonaukowych Stanisława Lema w literaturze serbołużyckiej.

Bożena Itoya (Warszawa): Działalność normotwórcza w zakresie leksyki górnołużyckiej. Němsko-hornjoserbski słownik noweje leksiki a Rěčny kućik.

Marta Swoboda (Chorzów): Polskie książki o tematyce łużyckiej wydane po 1990 roku: krótka analiza treści i instytucji sprawczych.

Měrćin Völkel (Róžant): Z dziejów trzech Serbskich Domów (od 1872 r. po współczesność).

Edmund Pjech (Budziszyn): Polityka oświatowa a mniejszości narodowe w podzielonych Niemczech 1945-1990. Serbołużyczanie na tle Duńczyków i Północnych Fryzów.

Krzysztof Stecki (Opole): Czołgi na polach Łużyc.

Recenzje i omówienia:

Zbigniew Kościów (Opole): Jan Pawoł II a Serbja, Ludowe Nakładnistwo Domowina, Budyšin 2005, ss. 136.

Bożena Itoya (Warszawa): Praha a Lužičtí Srbové. Sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého (Praha 25. - 26. 11. 2004), red. P. Kaleta, F. Martínek, L. Novosad, Praha 2005, Masarykův ústav AV ČR, ss. 276.

Wojciech M. Wochna (Rokiciny - Kolonia): Werner Meschkank-Měškank, Als die Wendengötter sterben sollten. Über die vorchristliche wendische Glaubens- und Götterwelt, Regia Verlag Cottbus / Wendisches Museum Cottbus 2006, ss. 128.

Joanna Maksym-Benczew (Opole): Libuše Hrabová, Stopy zapomenutého lidu. Obraz dějin Polabských Slovanů v historiografii, České Budějovice: Veduta 2006, ss. 324.

Marek Białokur (Opole): Jakub Brodacki, "Prołuż" Akademicki Związek Przyjaciół Łużyc. Historia wewnętrzna organizacji (1945-1949), PGM, Warszawa 2006, ss. 122.

Wojciech M. Wochna (Rokiciny - Kolonia): Młodźina - identita a rěč. Ideje, naprawy a argumenty, Domowina - Rěčny centrum WITAJ Budyšin 2006, ss. 60 .

Kronika

Piotr Pałys (Opole): Międzynarodowa konferencja naukowa Świat słowiański w oczach naukowców i publicystów XIX i XX wieku. W 50 rocznicę śmierci Ludvika Kuby w Opolu, 16-17 listopada 2006 r.

Bożena Itoya (Warszawa): III Seminarium Słowotwórstwa Łużyckiego w Gdańsku, 22-23 czerwca 2007 r.

1999-2021 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος