Tom 7

Studia i artykuły:

Jaroslav Šůla (Hradec Králové): Dějiny severozápadnych Slovanů v české krásné literatuřeEnglish summary

Tomasz Derlatka (Lipsk): O możliwych interpretacjach Siwy w utworze Wišnina Jurija KochaEnglish summary

Werner Meschkank-Mĕškank (Chociebuż): Zapusty – niegdyś cały tydzień obchodzone! English summary

Tomasz Ciesielski (Opole): Generał Jan Paweł Sybilski. Polak w XVIII-wiecznej armii saskiej i właściciel dóbr ziemskich na Łużycach. English summary

Mikołaj Iwanow (Opole): Idea serbołużyckiej autonomii a Związek Sowiecki. English summary

Goro Christoph Kimura (Tokio): Jak utrzymuje się język łużycki? - na przykładzie katolickiej gminy serbołużyckiej English summary

Ken Sasahara (Tokio): Nĕmske wliwy na hornjoserbšćinu pola młodźiny w rĕčnymteksće. English summary


Krzysztof Kleszcz (Opole): Sytuacja językowa na Śląsku Opolskim. English summary

Bożena Itoya (Warszawa): Dwujęzyczność jako bariera rozwoju górnołużyckiej leksykografii. English summary

Piotr Pałys (Opole): Związki Serbołużyczan ze Śląskiem. Wstępny zarys problematyki. English summary

Mariusz Patelski (Opole): Sytuacja Serbów Łużyckich w zjednoczonych Niemczech. Na marginesie manifestacji berlińskiej z 29 maja 2008 r. English summary

Krzysztof Stecki (Opole): Sytuacja narodowościowa na Opolszczyźnie w świetle ostatniego spisu powszechnego.

Recenzje i omówienia:

Bożena Itoya (Warszawa): Slovanský svĕt očima badatelů a publicistů 19. a 20. století. Sborník z mezinárodní vĕdecké konference k 50. výročí úmrtí Ludvíka Kuby (Opole 16. - 17. listopadu 2006), red. P. Kaleta, L. Tyllner, Etnologický ůstav AV ČR, v. v. i., Praha 2007, ss. 243.

Piotr Kaleta (Praga): Jazyk, jímž porozumíš vĕtru. Antologie lužickosrbské poezie. Edice Kvadria – svazek 5, vybral uspořádal a přeložil Milan Hrabal, ilustrace Isa Bryccyna, nakladatelství poezie Protis, Praha 2007, ss. 223.

Kronika

Piotr Pałys (Opole): Międzynarodowa konferencja naukowa: Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowej. W 60-lecie uchwalenia ustawy serbołużyckiej. Opole, 8 kwietnia 2008 r.

1999-2021 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος