Tom 10

Studia i artykuły:

Tomasz Derlatka (Lipsk): O potrzebie uwzględnienia w programach studiuów slawistycznych literatury serbołużyckiej. English summary

Monika Blidy (Katowice): Stary człowiek i jego testament - ostatnia książka Jurija Brĕzana "Der alte Mann und das enge Weite". English summary

Emilia Deusch (Poznań-Lipsk): Językowy obraz kobiety na tle językowego obrazu mężczyzny w górnołużyckich przysłowiach i frazeologii. English summary

Bożena Itoya (Warszawa): Jak mówić o Łużycach w języku polskim? Analiza terminów Łużyczanin/Serbołużyczanin/Serb Łużycki, język łużycki/język serbołużycki/języki łużyckie/łużycczyzna oraz derywatu łużycki/serbołużycki na tle porównawczym (wybrane języki europejskie). English summary

Piotr Stanek (Opole): Obozy jenieckie i obozy internowania w Chociebużu.

Materiały źródłowe:

Anna Brzezińska (Łódź), Piotr Pałys (Opole): Jakub Bart-Ćišinski o literaturze serbołużyckiej na łamach "Letopiu Matice Srpskeje"

Recenzje i omówienia:

Jakub Brodacki (Warszawa): Aleksander Woźny, Łużyce w planie dywersji polskiego wywiadu wojskowego w latach 1931-1939. Operacyjne działania dywersyjne Ekspozytury nr 2 Oddziału II Sztabu Głównego na kierunku zachodnim, Opole 2010, Seria Biblioteczka Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego "Pro Lusatia" nr 4, ss. 327

Ewa Siatkowska (Warszawa): Łużycka tożsamoć narodowa na warsztacie polskiej badaczki (reflekcje na temat książki N. Niedźwieckiej, Etniczny aspekt tożsamości Łużyczan, Katowice 2009 [przedm. Agnieszka Turska-Kawa], Unikat 2, ss 302, ryc.

Kronika:

Bożena Itoya (Warszawa): Łużyczanie i inne mniejszości językowe, kulturowe i etniczne w Europie (Warszawa, 10-11 marca 2011 r.)

Bożena Itoya (Warszawa): Tożsamość wobec wielojęzyczności. Konstrukcja i destrukcja tożsamości (Warszawa, 5-6 kwietnia 2011 r.)

Monika Blidy (Katowice): Łużyczanie między tradycją a wyzwaniami współczesności. Język - świadomość - kultura (Katowice, 12-13 maja 2011 r.)

Bożena Itoya (Warszawa): Jubileusz 80. urodzin Profesor Ewy Siatkowskiej (18 maja 2011 r.)

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος