Tom 8

Studia i artykuły:

Goro Christoph Kimura (Tokio), Ken Sasahara (Tokio): Zajim za Serbow a sorabistyka w Japanskej. English summary

Wojciech W. Wochna (Rokiciny-Kolonia): Kilka uwag o religii etnicznej dawnych Serbołużyczan na kanwie historycznego opowiadania Lubomíra Jaroša "Vítr na vĕčnost". English summary

Zbigniew Kościów (Opole): Polskie pieśni w twórczości K.A. Kocora. English summary

Mĕrko Šołta - Scholze (Budziszyn): Łużyckie oratorium narodowe - "utopia i realność". English summary

Jaroslav Šůla (Hradec Králové): Místního odboru Společnosti přátel Lužice v Hradci Králové v letech (1928/1929) 1933 až 1939. English summary

Paweł Behrendt (Szczecin): Sprawa Łużyc w publicystyce "Przeglądu Zachodniego" w latach 1945-1948. English summary

Materiały źródłowe:

Piotr Pałys (Opole): Łużycka korespondencja Wójćecha Kočki z lat 1947-1950.

Recenzje i omówienia:

Jan Mrowiak (Opole): Stoletý most mezi Prahou a Budyšínem. Společnost přátel Lužice (1907-2007) Marcel Černý - Petr Kaleta (edd.), Společnost přátel Lužice a Chvojkovo nakladatelství, Praha 2008, ss. 151.

Zbigniew Kościów (Opole): Beno Budar, Tež ja mĕjach zbožo. Serbscy wojacy w 2. swĕtowej wójnje, Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2006, ss. 227.

Kronika:

Piotr Pałys (Opole): Międzynarodowa konferencja naukowa: Jan Skala (1889-1945) Działacz narodowy, publicysta i twórca, Opole 26 maja 2008 r.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος