Pro Lusatia - 13 - 2014

Studia i artykuły:

Dietrich Scholze-Šołta: Instytut Serbołużycki / Sebskiinstitut w Budziszynie i Chociebużu - Kompleksowy ośrodek badań nad językiem, historią i kulturą Serbołużyczan w Niemczech. English summary

Далибор Соколовиђ: Хролошки преглед сорабистичких истраживања на територији Србије. English summary

Tomasz Derlatka: Trzy powieści - trzy odmienne spojrzenia autorów górnołużyckich na sprawy polskie. English summary

Emilia Deutsch: Polskie, czeskie, serbołużyckie i niemieckie przysłowia na temat kobiecej wielomówności i skłonności do plotkowania. Analiza wybranych przykładów - z perspektywy psychologicznej i socjokulturowej (z uwzględnieniem dziewiętnastowiecznej mentalności). English summary

Magdalena Ujma: Promnitzowie i ich ordynacja żarsko-trzebielska na Łużycach Dolnych w świetle dokumentów przechowywanych w Archiwum Książąt Pszczyńskich (1558-1765). English summary

Materiały źródłowe:

Piotr Pałys (Opole): Nieznana relacja z uroczystości stulecia macierzy Serbołużyckiej i położenia kamienia węgielnego pod nowy Serbskim Dom 23 sierpnia 1947r.

Recenzje i omówienia:

Piotr Pałys: 100 lět Domowina (1912-2012). Konferenca Serbskeho instituta w kooperacji z Maćicu Serbskiej a Domowinu 28.9 - 29.9.2012. Wudałoj Edmund Pjech a Ines Kellerowa, Bautzen/Budyšin 2014. Kleine reihe des Sorbischen Instituts/ Mały rjad Serbskeho instituta 19, 139 s., ilustr.

Kronika:

Tadeusz Lewaszkiewicz: Sprawozdanie z konferencji sorabistycznej w Moskwie (14-15.10.2014)

In Memoriam

Jaroslav Šůla: PhDr. Josef Müldner - česky přítel Kašubů

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος