Okładka tomu 14

Studia i artykuły:

Tadeusz Lewaszkiewicz - Dolnołużycki i górnołużycki - języki zagrożone czy wymierające? English summary

Jaroslav Čáp, Jaroslav Šůla - Dotaz českých spisovatelů a politiků na situaci v Lužici v květnu 1919 English summary

Aleksander Woźny - Związek Polaków w Niemczech (Republika Weimarska/III Rzesza) oraz sprawy wojskowej dywersji (m.in. na Łużycach) w ocenie kpt. Wojciecha Lipińskiego z 1940 r. English summary

Piotr Pałys - Łużyce w polityce czechosłowackiej lat 1945–1948 English summary

Piotr Solga - Społeczno-polityczny kontekst odnawialnych źródeł energii i w niemieckim, łużyckim regionie odkrywkowych kopalni węgla brunatnego English summary

Materiały źródłowe:

Jaroslav Šůla - Jan Ort a Jurij Měrćink: vzájemná česko-lužickosrbská korespondence dvou přátel, pedagogů, filologů a bývalých vězňů koncentračních táborů německých nacistů (Příspěvek k novodobým česko-lužickosrbským literárním kontaktům) English summary

Recenzje i omówienia:

100 lět Domowina (1912-2012). Konferenca Serbskeho instituta w kooperaciji z Maćicu Serbskej a Domowinu 28.9.-29.9.2012. Wudałoj: Edmund Pjech, Ines Kellerowa – Sorbisches Institut/Serbski institut, Kleine Reihe des Sorbischen Instituts 19/Mały rjad Serbskeho instituta 19, Bautzen/Budyšin 2014, ss. 139.
Tadeusz Lewaszkiewicz

Heinz Schuster-Šewc, Bibliographie der Veröffentlichungen 1947-2013. Redaktion: Jurij J. Šołta – Sorbisches Institut/Serbski institut, Kleine Reihe des Sorbischen Instituts 18/Mały rjad Serbskeho instituta 18, Bautzen/Budyšin 2014, ss. 58.
Tadeusz Lewaszkiewicz

Ludwig Elle, Sprachenpolitik in der Lausitz. Sprachenpolitik und Sprachenrecht in deutsch-sorbischen Gebiet 1990 bis 2014, Sorbisches Institut/Serbski institut, Kleine Reihe des Sorbi-schen Instituts 20/Mały rjad Serbskeho instituta 20, Bautzen/Budyšin 2014, ss. 150.
Tadeusz Lewaszkiewicz

Kronika:

Piotr Pałys – Międzynarodowa konferencja naukowa: Badanie nad mniejszościami. Łużyczanie i inne mniejszości europejskie w perspektywie wielu dziedzin nauki (Warszawa, 13-14 maja 2015)

 

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος