pro lusatia 15 16 2018

Studia i artykuły:

Edmind Pjech - O biografii Jana Skali ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności politycznej i dziennikarskiej English summary

Tadeusz Lewaszkiewicz - O potrzebie przygotowania Słownika polskich sorabistów, autorów publikacji uwzględniających zagadnienia sorabistyczne i miłośników Łużyc English summary

Renata Bura - Słownik K. B. Pfula jako źródło wiedzy na temat rozwoju dziewiętnastowiecznej leksyki górnołużyckiej English summary

Piotr Pałys - Dwudziestowieczne koncepcje wolnych Łużyc English summary

Tadeusz Lewaszkiewicz - Zainteresowania sorabistyczne Joachima Lelewela English summary

Materiały źródłowe:

Martin Brützke - „Merkwürdigkeiten“ in Christoph Wiesners Laubaner Chronik

Recenzje i omówienia:

Ota Wićaz, Personalna bibliografija. Zestajał: Franc Šěn, Sorbisches Institut/Serbski institut, Kleine Reihe des Sorbischen Instituts 23/Mały rjad Serbskeho instituta 23, Bautzen/Budyšin 2015, ss. 128.
Tadeusz Lewaszkiewicz

Jana Schulz, Bilingualer Spracherwerb im Witaj-Projekt, Schriften des Sorbischen Instituts 60 / Spisy Serbskeho instituta 60, Domowina-Verlag, Bautzen 2015, ss. 232.
Tadeusz Lewaszkiewicz

Kronika:

Piotr Pałys – Śladami pamięci prof. Leszka Kuberskiego (Namysłów, 19 grudnia 2016)

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος