pro lusatia 17

Studia i artykuły

Tadeusz Lewaszkiewicz - Sorabica w roczniku Slavia Occidentalis (1921-2017) English summary

Jaroslav Šůla - Lužickosrbské školství v severních Čechách po II. světové válce English summary

Piotr Pałys - Alojzy Stanisław Matyniak (1945-1999) - założyciel i prezes Akademickiego Związku Przyjaciół Łużyc English summary

Tadeusz Lewaszkiewicz - Gady i płazy w górnołużyckich frazeologizmach, porównaniach i przysłowiach English summary

Materiały źródłowe

Piotr Pałys - Serbołużycki ruch narodowy w oczach Jugosłowiańskiej Misji Wojskowej przy Sojuszniczej Radzie Kontroli Niemiec

Kronika

Piotr Pałys – III. Praskie Sympozjum Sorabistyczne (Praga 30 listopada 2018)

1999-2023 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος