pro lusatia 18

Studia i artykuły

Tadeusz Lewaszkiewicz - Jaroměr Henrich Imiš (1819-1897) i jego „Der Panslawismus, unter den sächsischen Wenden (...)” (1884) (na tle słowianofilstwa XIX wieku) English summary

Edmund Pjech - Serbołużyczanie we wczesnym okresie NRD English summary

Piotr Pałys - Czeskie organizacje prołużyckie w drugiej połowie lat 40-tych dwudziestego wieku English summary

Materiały źródłowe

Edmund Pjech - Życie kościelne ewangelickich Serbołużyczan w ramach wrocławskiego Konsystorza Ewangelickiego w czasach republiki weimarskiej English summary

Aleksander Woźny - Raport konsula RP Feliksa Chiczewskiego z grudnia 1937 r. English summary

Aleksander Woźny - Wspomnienie Serbołużyczan w Moskwie w 1941 r. English summary

Recenzje i omówienia

Marcela Gruszczyk, Idea w służbie propagandy. Komitet Słowiański w Polsce 1945–1953 na tle ruchu nowosłowiańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 248, bibl. - Piotr Pałys

Kronika

Monika Choroś - Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej. Śląsk i Łużyce na tle europejskim. Opole 16 października 2019. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej

Tadeusz Lewaszkiewicz - Jubileusz 90-lecia Profesora Janusza Siatkowskiego

1999-2023 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος