Stowarzyszenie Archiwistów Polskich corocznie organizuje ogólnopolski zjazd członków swej sekcji samorządowej. W tym roku z inicjatywy jej zarządu, a szczególnie Dariusza Dobrowolskiego, jeden z wygłoszonych referatów poświęcony został zagadnieniom archiwistyki serbołużyckiej: Piotr Pałys, Obecna registratura Domowiny oraz jej archiwalia w zasobie Serbskeho kulturneho archiwa w Budziszynie.

Kolejny tom rocznika przedstawiał się następująco: Studia i artykuly: Dietrich Scholze-Šołta,Instytut Serbołużycki / Serbski institut w Budziszynie i Chociebużu – Kompleksowy ośrodek badań nad językiem, historią i kulturą Serbołużyczan w Niemczech;

Czytaj więcej...

W połowie maja 2015 r. Uniwersytet Warszawski wraz z Polska Akademią Nauk zorganizowali kolejną, prestiżową konferencję naukową z wiodącą problematyka łużycką. Opolskie środowisko reprezentował Piotr Pałys, przedstawiając referat: Wzajemność słowiańska” w praktyce politycznej. Przykład Łużyc z lat 1945–1948.

W trakcie zorganizowanej przez Opolski Urząd Wojewódzki konferencji: poświęconej kwestii poszanowania praw mniejszości referat: Żywa dwujęzyczność na przykładzie społeczności Serbołużyczan w Niemczech wygłosił prezes stowarzyszenia Piotr Pałys.

Pomiędzy 18 a 24 listopada 2014 r. Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie Pro Lusatia zorganizowało 16 edycję mini cyklu naukowych i kulturalnych imprez poświęconych Łużycom i Serbołużyczanom. Dni Łużyckie rozpoczęły się 18 listopada w gmachu Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego konferencją naukową: "Opolszczyzna a Łużyce na tle ogólnokrajowym. W 50-lecie zinstytucjonalizowanej współpracy". Zorganizowano ją wspólnie z gospodarzem – Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego oraz z Państwowym Instytutem Naukowym – Instytutem Śląskim w Opolu. Konferencję otworzyli wicedyrektor Instytutu Historii, dr Antoni Maziarz oraz zastępca dyrektora PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu, dr Bernard Linek. Pierwszy referat wygłosił dr Tomasz Derlatka (Slovanský ústav Akademie věd České republiky).

Czytaj więcej...

Na zawartość 12 tomu naszego rocznika złożyły się: w dziale: Studia i artykuly: Edmunda Pecha, Ein Staat – eine Sprache. Schulwesen und nationale Minderheiten im Deutschen Kaiserreich (1871–1918); Piotr Pałysa, Problematyka łużycka na łamach "Ruchu Słowiańskiego" 1928-1939; Czechosłowacja wobec Serbołużyczan w dwudziestoleciu międzywojennym i w okresie II wojny światowej; Mariusza Patelskiego, Koło Akademików Opolan w Poznaniu 1946-1950.    Materiały źródłowe: Listy Bogumiła Šwjeli do prof. Mikołaja Rudnickiego z 1947 r. Recenzje i omówienia: Ludvík Kuba, Čtení o Polabských Slovanech – Zbigniew Kościów. Kronika: Bożena Itoya, Międzynarodowa konferencja naukowa "Nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej - dziś i jutro"; Piotr Pałys, Międzynarodowa konferencja naukowa: W 90 - rocznicę założenia Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech. Mniejszości narodowe w Niemczech w okresie międzywojennym.

W ramach cyklu poświęconego organizacjom pożytku publicznego 2 lipca 2013 r. red. Ryszard Dobrowolski z Radia Opole rozmawiał z prezesem Piotrem Pałysem.

W dniu 16 czerwca 2014 r. prof. Šołta wziął udział w nieformalnym spotkaniu w Przysieczy z członkami odbywającej na Opolszczyźnie swe wyjazdowe posiedzenie Rady Głównej Instytutów Badawczych. Dzień później uczestniczył w Międzynarodowej konferencji naukowej: Rola i miejsce instytutów humanistycznych w systemie nauki polskiej i europejskiej. Profesor wystąpił w mającej forme dyskusji panelowej sesji zatytułowanej: Europejska przestrzeń naukowa? w trakcie której przedstawił genezę, aktualną sytuację oraz prognozy na przyszłość odnoszące się do kierowanej przez niego placówki. Prof. Dietrich Scholze-Šołta rozmawiał także na temat bieżącej współpracy z dyrektor PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu dr inż. Katarzyną Widerą oraz z prezesem Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego Pro Lusatia Piotrem Pałysem.

W ramach organizowanego przez Państwowy Instytut Naukowy-Instytut Śląski w Opolu cyklu spotkań naukowych pod nazwą "Środy w Instytucie" dr Edmund Pjech z Instytutu Serbołużyckiego w Budziszynie wygłosił wykład zatytułowany: Polityka oświatowa a mniejszości narodowe w Niemczech/ Kubłanska politika a narodne mjensiny w Němskej 1918-1990.

Czytaj więcej...

W popołudniowym programie Programu 2 Polskiego Radia prowadzonym przez red. Pawła Siwka o aktualnych problemach Łużyc i Serbołużyczan rozmawiali: ze studia Radia Opole prezes Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego Pro Lusatia Piotr Pałys i z Chociebuża redaktor naczelny "Nowego Casnika" Grzegorz Wieczorek. Dyskutowano o problemach związanych z wydobyciem węgla brunatnego, sytuacji językowej na Dolnych Łużycach, ideologizacji Domowiny w okresie enerdowskim.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος