Myto Domowiny jest coroczną nagrodą, przyznawaną przez naczelną organizację narodową Serbołużyczan, Związek Serbów Łużyckich Domowina ludziom lub instytucjom szczególnie zasłużonym dla kultury tego najmniejszego słowiańskiego narodu. Uroczyste rozdanie tegorocznych nagród odbędzie się w dniu 13 października 2004 r. w budziszyńskim Serbskim Domu. 

Czytaj więcej...

150 rocznicę urodzin Arnošta Muki uczczono w Chociebużu 15-16 października 2004 r. sympozjum naukowym Arnošt Muka (1854-1932) rečywědnik, literat Kościół organizator serbskeho žywjenja . Referat Kontakty Arnošta Muki z polskimi uczonymi przedstawił tam prof.dr.hab. Leszek Kuberski.

W ramach Festiwalu Nauki Uniwersytet Opolski zorganizował Dni Otwarte. Staraniem dr Mariusza Patelskiego jedno ze stoisk w Instytucie Historii U.O. prezentowało historię i teraźniejszość narodu serbołużyckiego.

W dniu 11 września 2004 r. w wendlandzkim Luchnowie odbyła się konferencja naukowa z okazji 150 rocznicy urodzin prof. Arnošta Muki. Opolskie środowisko naukowe reprezentował tam członek naszego stowarzyszenia, dr. hab. Mieczysław Balowski, który przedstawił referat zatytułowany: Arnošt Mukas Forschungen zur Sprachwissenschaft .

Czytaj więcej...

W kolejnym, 14 już letnim kursie języka i kultury łużyckiej w dniach 28 lipca - 13 sierpnia 2004 r. wzięło udział troje członków naszego stowarzyszenia: Joanna Krajewska, Beata Kawka oraz Piotr Pałys.

W dniu 22 czerwca 2004 r. Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej po numerem 0000210621 Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie Pro Lusatia. Jego założycielami są dotychczasowi członkowie, działającego już 5 lat, Opolskiego Oddziału Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego.

Czytaj więcej...

W dniu 11 czerwca 2004 r. na "Śląskim Wawelu" miało miejsce otwarcie, eksponowanych wcześniej w Opolu, obrazów Jana Buka. Mistrzowi w Brzegu towarzyszył Jurij Łušćanski, reprezentująca współorganizatora wystawy - Serbskij Muzej Christina Boguszowa, dr Marja Měrćinowa z Serbskeho instytutu, znany serbołużycki artysta-fotografik Jürgen Maćij oraz przedstawiciel gminy Njebjelčice Sylwio Reineke. Wiele ciepłych słów autorowi poświęcił dyrektor brzeskiego muzeum Paweł Kozerski. Obecny był także dyrektor Panoramy Racławickiej.

Czytaj więcej...

W dniu 17 maja 2004 r. na koncercie plenerowym w miasteczku uniwersyteckim wystąpił w ramach opolskich "Piastonalii" serbołużycki DeyziDoxs. Po ubiegłorocznym sukcesie Awful Nosie samorząd studentów Uniwersytetu Opolskiego postanowił na coroczne święto studenckiej braci - "Piastonalia" zaprosić kolejny serbołużycki zespół. Występy serbołużyckich wykonawców w trakcie towarzyszących "Piastonaliom" koncertów, stają się powoli coroczną tradycją. Na teren uniwersytetu muzycy dotarli tuż przed wyznaczoną godziną swego występu. W tej sytuacji nie było zbyt wiele czasu na zainstalowanie się na scenie.

Czytaj więcej...

W dniu 13 maja w opolskiej Galerii na Piętrze odbył się wernisaż wystawy prac Jana Buka. Oprócz autora obecni byli: dyrektor Serbskeho muzea Tomasz Nawka, przewodniczący Macicy serbskiej dr Měrćin Völkel, organizatorka wystawy ramienia Serbskeho muzeja Christina Boguszowa, zastepca redaktora naczelnego "Serbskich Nowin" a zarazem prezes serbołużyckiego "Sokoła" Alfons Wicaz oraz odpowiedzialny w Domowinie za kontakty międzynarodowe Jurij Łušćanski. Relację z otwarcia wystawy oraz wywiad z Janem Bukiem nadała Telewizja Miejska Opole.

Czytaj więcej...

W dniach 7-8 maja 2004 r. Společnost přátel Lužice zorganizowała w Pradze dwudniową prezentację serbołużyckiej kultury. W tym czasie odbyło się także walne zgromadzenie SPL. Z ramienia Opolskiego Oddziału TP-L wziął w nim udział Piotr Pałys. W tym samym czasie rozpoczął się "mezinarodni studentský seminář české, lužickosrbské a kašubské kultury, w którym wzięli udział Przemysław Mrugacz i Kuba Graczyk.

Czytaj więcej...

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος