Przyjazd do Opola dr Edmunda Pjecha z Serbskiego instytutu w Budziszynie stał się okazją do zorganizowania 26 marca 2004 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego spotkania z autorami i wydawcami 2 tomu Opolskich Studiów Łużycoznawczych Pro Lusatia". Oprócz gościa z Łużyc wzięli w nim udział m.in. prof. dr hab. Leszek Kuberski, prof. dr hab. Mieczysław Balowski, Krzysztof Stecki, Krzysztof Sznotala oraz Piotr Pałys. Informacja o ukazaniu się kolejnego tomu "Pro Lusatii" odnotował "Gość Niedzielny": Zbigniew Kościów, Dobre stronice.

W dniach 22-23 marca 2004 r. gościły w Opolu na zaproszenie naszej stypendystki w Lipsku Joanny Krajeńskiej, studentki wydziału sorabistyki tamtejszego uniwersytetu, Serbołużyczanka Franciska Korjenkec oraz Renata Mráčniková z Bratysławy. Ich pobyt stał się okazją do zorganizowania spotkania dyskusyjnego ze studentami wydziału historii naszego uniwersytetu. Jego tematem było położenie młodzieży serbołużyckiej w Republice Federalnej Niemiec .

Czytaj więcej...

W dniu 9 lutego 2004 r. przebywała w Opolu Christina Boguszowa z Serbskeho muzea w Budziszynie. Celem jej wizyty było omówienie szczegółów organizacyjnych wystawy twórczości Jana Buka. Pani Christina Boguszowa spotkała się z dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego Krystyną Lenart-Juszczewską, przewodniczącym Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Artystów Plastyków Waloszczykiem oraz dyrektorem Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Januszem Wójcikiem.

Czytaj więcej...

W dniach 23-24 stycznia 2004 r. opolska publiczność ponownie mogła posłuchać na żywo zespołu Awful Noise. Muzycy wystąpili w Kędzierzynie-Koźlu w znanym już sobie z koncertu w 2002 r. klubie "Tunel" oraz w zdobywającym sobie coraz większą renomę wśród miłośników najróżniejszych stylów muzycznych, mieszczącym się w podopolskim Domecku "Starym Domu".

Czytaj więcej...

W dniu 23 stycznia 2004 r. 75 urodziny obchodził jeden z najwybitniejszych znawców muzyki łużyckiej, Zbigniew Kościów. Z tej okazji do Opola przybyli przewodniczący Maćicy Serbskiej, dr Merćin Völkel, kierujący sekcją muzyczną tej organizacji Merko Šołta oraz odpowiedzialny w Domowinie za kontakty międzynarodowe, a zarazem kierownik sekcji literackiej Maćicy, Jurij Łušćanski. Jubilata, wraz z Małżonką oraz gości z Łużyc, podjął prezes Opolskiego Oddziału TP-S, a zarazem prorektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Leszek Kuberski, który wręczył jubilatowi list gratulacyjny oraz dedykowany mu 2 tom "Opolskich Studiów Łużycoznawczych Pro Lusatia".

Czytaj więcej...

Z inicjatywy dr Petra Kalety, Společnost přátel Lužice oraz masarykův ústav Akademie Ved České Republiky zorganizowała w dniu 27 listopada 2003 r. w sali posiedzeń Czeskiej Akademii Nauk wykład Piotra Pałysa zatytułowany: Polská vláda a lužická otazka v letech 1945-1949 . Wykładu wysłuchało około 30 przyjaciół Łużyc, m.in. nestor czeskich sorabistów, dr Jiři Mudra, a także Radek Čermak, Jiři Zachradnik oraz dyrektor Polskego Centrum Kultury w Pradze, dr Zbigniew Jasiński.

Czytaj więcej...

Tegoroczne, piąte już Dni Łużyckie, rozpoczęły się 23 października 2003 r. w gościnnych murach Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Opolu, pokazem filmu Anton , poświęconego postaci wielkiego przyjaciela Polski i Polaków, tłumacza polskiej literatury, Antona Nawki. Gości tegorocznych "Dni", wiceprzewodniczącego Domowiny, dr Petra Brezana, redaktora naczelnego czasopisma dla młodzieży "Płomjo", Beno Budara, oraz przedstawicielkę Zwjazka serbskich wumełcow, Doris Pallmannową powitała dyrektorka tego jednego z najlepszych polskich liceów, Irena Koszyk.

Czytaj więcej...

W dniach 13-14 lipca 2003 r., na zaproszenie Związku Serbów Łużyckich Domowina, przebywali na Łużycach prof. dr hab. Leszek Kuberski - prezes Opolskiego Oddziału Towarzystwa Polsko - Serbołużyckiego, Piotr Pałys - wiceprezes Opolskiego Oddziału Towarzystwa Polsko - Serbołużyckiego oraz Janusz Wójcik. W dniu 13 lipca opolanie uczestniczyli w ostatnim dniu festiwalu folklorystycznego "Łužica 2003" w Chrósćicach, gdzie w tym czasie przebywał również pan Zbigniew Kościów.

Czytaj więcej...

W towarzyszącej LXXIX Walnemu Zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego sesji naukowej Polska-Niemcy. Pogranicze kulturowe i etniczne , w dniach 27-28 czerwca 2003 r., Opolski Oddział TP-S reprezentowali: prezes Oddziału, prof. dr hab. Leszek Kuberski, który wygłosił referat zatytułowany: Łużyczanie i Związek Mniejszości Narodowych w latach Republiki Weimarskiej oraz Piotr Pałys, z referatem Polskie czynniki oficjalne wobec serbołużyckiego ruchu narodowego w latach 1945-1950 .

Czytaj więcej...

Joanna Krajewska, studentka III roku historii Uniwersytetu Opolskiego, uzyskała stypendium Załožby za serbski lud, i przez dwa semestry roku akademickiego 2003/2004 studiować będzie na Wydziale Sorabistyki Uniwersytetu w Lipsku. Warto dodać, że fundacja ta corocznie przyznaje dla zagranicznych studentów jedynie 3 stypendia.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος