13 maja 2003 na zaproszenie Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego wystąpił na "Piastonaliach" zespół Awful Noise. Z powodu złej pogody, organizatorzy zmuszeni byli przenieść występy Armii i Awful Noise z plenerowej sceny na uniwersyteckim boisku, do wnętrza klubu "Kocioł". Nie przeszkodziło to serbołużyckiej kapeli dać naprawdę wspaniały występ.

Czytaj więcej...

W trakcie zorganizowanej w dniach 25 - 27.04.2003 r. przez Maćicę Serbską konferencji Ludwik Kuba - folklorist, spisowaćel a moler , członek Opolskiego Oddziału TP-S, dr hab. Mieczysław Balowski wygłosił referat zatytułowany: Obraz Słowian w dziełach L. Kuby . W konferencji wziął udział również Piotr Pałys.

1 kwietnia 2003 r. dr Petr Kaleta z Instytutu T.G. Masaryka Czeskiej Akademii Nauk wygłosił na Wydziale Historii Uniwersytetu Opolskiego wykład zatytułowany czeskie odrodzenie narodowe i jego wpływ na ruch narodowy Serbołużyczan . Publiczność, w liczbie około 60 osób, stanowili studenci historii oraz sympatycy Łużyc.

Czytaj więcej...

6 grudnia 2002 r. przebywał w Opolu dr Edmund Pjech z Serbskiego institutu w Budziszynie. Wziął on na zaproszenie Instytutu Śląskiego w Opolu w konferencji naukowej: W 80. Rocznicę podziału Górnego Śląska w 1922 roku - doświadczenia polityki mniejszościowej okresu międzywojennego .

Czytaj więcej...

Tradycyjnie, przez kilka listopadowych dni królowała w Opolu tematyka łużycka. Opolski Oddział Towarzystwa Polsko - Serbołużyckiego, wraz z gronem sprawdzonych przyjaciół - Samorządem Studenckim, Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego, Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych oraz klubami muzycznymi "103,2" z Opola i "Tunel" z Kędzierzyna - Koźla, zorganizował kolejne, czwarte już, Dni Łużyckie. Jak zwykle, w programie "Dni" znalazł się poświęcony tematyce łużyckiej sympozjum naukowego oraz otwartego wykładu, jednak w tym roku przebiegały one pod znakiem muzyki. 

Czytaj więcej...

W dniu 16 października 2002 r. odbyło się II Walne Zgromadzenie Członków Opolskiego Oddziału TP-S. Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie ustępującego zarządu i udzieliło mu absolutorium. Do zarządu zgłoszono: Leszka Kuberskiego, Piotra Pałysa, Krzysztofa Sznotalę, Zbigniewa Górniaka i Wojciecha Woźniaka, a do Komisji Rewizyjnej: Marka Czarneckiego, Janusza Wójcika i Henryka Murkowskiego.

Czytaj więcej...

W dniach 14-15 września 2002 r. przebywał na Opolszczyźnie przewodniczący Maćicy Serbskiej, dr Merćin Völkel. W trakcie swego krótkiego pobytu, 14 września odwiedził on Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu - Bierkowicach oraz centrum Opola, a w dniu następnym zwiedził Górę Świętej Anny.

Czytaj więcej...

W dniach 29, 30 i 31 lipca 2002 r., trzy kolejne audycje, z nadawanego trzy razy w tygodniu na falach Radia Opole, cyklu red. Edwarda Spyrki Mój koncert , poświęcono muzyce serbołużyckiej. W ich trakcie słuchacze mogli usłyszeć ludowy utwór Ha Serbja so do Nemcow hotowachu , utwór Awgusta Korli .Kocora, Słyšyš rečkow pluskotanje z oratorium "Nalečo",

Czytaj więcej...

W XIII. Lećnym ferialnym kursie za serbsku reč a kulturu, zorganizowanym w Budziszynie przez Serbski institut, uczestniczył członek Opolskiego Oddziału TP-S, dr Mariusz Patelski.

W dniu 21 maja 2002 r. Piotr Pałys wziął udział w zorganizowanym przez Centrum Edukacyjne Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, w ramach Wszechnicy PAN, wykładzie Alfreda Meškanka Problemy Serbołużyczan w przeszłości i teraźniejszości . Przy okazji udostępniono także do sprzedaży 1 tom Pro Lusatii , a Piotr Pałys poprosił pana Měškanka o przesłanie dla tego periodyku relacji ze swej działalności w szeregach wrocławskiej "Lusatii".

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος