W dniu 20 maja 2002 przedstawiciele zarządu wystosowali list do władz lokalnych w Picuje i Moście, wyrażając zaniepokojenie planami zamknięcia szkoły w Moście niepokojem śledzimy docierające do nas informacje o planach likwidacji szkoły w Moście: "W sytuacji, gdy przedstawiciele środowisk serbołużyckich wychodzą z kolejnymi inicjatywami zmierzającymi do rewitalizacji zagrożonej substancji narodowej, posunięcie to przyniesie niemożliwe do powetowania szkody.

Czytaj więcej...

9 maja 2002 w Klubie Akademickim U.O. odbyło się spotkanie z okazji wydania pierwszego tomu "Pro Lusatii. Opolskich Studiów Łużycoznawczych". Spotkanie otworzył prezes Opolskiego Oddziału TP-S, a zarazem redaktor naczelny nowego periodyku, prof. Leszek Kuberski, przedstawiając kulisy powstania rocznika oraz zamierzenia redakcji.

Czytaj więcej...

22 lutego 2002 r. w Klubie Akademickim U.O. Piotr Pałys wygłosił prelekcję zatytułowaną Nadzieja na wolność - serbołużycki ruch narodowy w latach 1945 - 1949 , przedstawiając okoliczności powstania serbołużyckich ośrodków narodowych, ich wzajemne stosunki, koncepcje rozwiązania kwestii serbołużyckiej, stosunek do niej ZSRR,

Czytaj więcej...

W dniu 9 stycznia 2002 r. Piotr Pałys i Krzysztof Stecki wzięli udział w zorganizowanym przez Oddział Dolnośląski TP-S i Klub Śląskiego Okręgu Wojskowego otwarciu wystawy Pozdrowienia z Łużyc połączoną z prelekcją prof. Ryszarda Majewskiego Wyzwolenie Łużyc.

W dniach 14-15 listopada 2001 r. w Opolu Opolski Oddział Towarzystwa Polsko - Serbołużyckiego po raz trzeci zorganizował Dni Łużyckie. Współorganizatorami tej imprezy tym razem były Maćica Serbska oraz Uniwersytet Opolski. 

Czytaj więcej...

24 października 2001 r. przybył do Opola, z okazji sesji poświęconej twórczości Stanisława Różewicza, dyrektor Serbskiego institutu, prof. Dietrich Scholze-Šołta. Jego pobyt był również okazją do spotkania z członkami Towarzystwa, prof. Leszkiem Kuberskim, Piotrem Pałysem oraz Andrzejem Żarczyńskim. Poinformowali oni Profesora o programie kolejnych, III Dni Łużyckich , zamiarze wydawania własnego tomu studiów, zatytułowanego Pro Lusatia.

Czytaj więcej...

W dniach 4 - 5 października 2001 r. Towarzystwo Studiów Łużyckich oraz Uniwersytet Zielonogórski zorganizowały sesję naukową na temat: Rozwój badań naukowych na pograniczu śląsko - łużyckim od XVI do XX wieku . Zaproszenie do udziału w niej otrzymali prezes Oddziału prof. Kuberski oraz Piotr Pałys.

Czytaj więcej...

21 sierpnia 2001 r. prezes Opolskiego Oddziału TP-S, prof. Kuberski oraz wiceprezes, Piotr Pałys wystosowali do kanclerza RFN list w obronie likwidowanej serbołużyckiej szkoły w Chrósćicach.

17 maja 2001 r. Piotr Pałys i Krzysztof Stecki uczestniczyli w otwarciu, w Ośrodku Kultury w Aninie wystawy Życie i działalność Alojzego Stanisława Matyniaka (1921-1999), w trakcie której Piotr Pałys wygłosił wykład poświęcony polskiemu ruchowi prołużyckiemu w latach 1945-1950.

23 kwietnia 2001 r. w Opolu gościła, udająca się z wycieczką do Krakowa, niemalże 50 osobowa grupa Serbołużyczan. Goście obejrzeli pomnik "Bojowników o polskość Śląska Opolskiego", ratusz, zwiedzili kościół Franciszkanów wraz z podziemiami, katedrę oraz Muzeum Śląska Opolskiego. W muzeum gości z Łużyc powitała dyrektor tej placówki, dr Zajączkowska oraz prezes Oddziału Opolskiego TP-S prof. Kuberski.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος