Nawiązując do tradycji z 1946 r., z inicjatywy prof. Leszka Kuberskiego, 21 września 1999 r. utworzono w Opolu Opolski Oddział Towarzystwa Polsko - Serbołużyckiego.

Czytaj więcej...

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος