Na zaproszenie Němsko – serbskeho dźiwadła w Budziszynie Grupa Teatralna Bez Atu przedstawiła na małej scenie budziszyńskiego teatru polską wersję sztuki Jurija Kocha Serbski kral – polski tytuł: Łużycki król. Do wydarzenia tego doszło dzięki niezmordowanej energii zastępczyni intendenta teatru do spraw serbołużyckich Madleńki Šołćic. Była to również okazja do ponownego uhonorowania autora sztuki z okazji jego ubiegłorocznego jubileuszu 75 urodzin.

Czytaj więcej...

W dniu 2 listopada 2011 r. uroczyście otwarto wystawę fotografii przedstawiających ostatnie Serbłoużyczanki na codzień chodzące w strojach ludowych. Z tej okazji w Opolu gościli: autor zdjęć, a zarazem fotoreporter „Serbskich Nowin Maćij Bulank”, dyrektor Serbskeho muzeja w Budziszynie Tomasz Nawka, komisarz wystawy w Budziszynie Christina Bogusz, kompozytor i wykonawca Měrćin Weclich, poetka Róža Domašcyna oraz red. Milenka Rječcyna z „Serbskich Nowin”.

Czytaj więcej...

W konferencji zorganizowanej w ramach polskiej prezydencjiw unii Europejskiej wziął udział Piotr Pałys, wygłaszając referat: Medialny pomost pomiędzy Opolszczyzną a Niemcami i Łużycami. Udzielił on także wywiadu dla Radia Opole. W wydarzeniu tym wziął udział również przewodniczący Zwjazka serbskich wuměłcow Benedikt Dyrlich. Tytuł jego wystąpienia brzmiał: Sytuacja twórców łużyckich w Republice Federalnej Niemiec.

Przez dwa dni przebywał w Opolu Benedikt Cyž – historyk, a jednocześnie urzędnik odpowiedzialny w administracji powiatu budziszyńskiego za sprawy łużyckie. Jego pobyt dał okazję do spotkania z prezesem stowarzyszenia oraz dr Aleksandrem Woźnym, autorem pracy poświęconej działalności polskiego wywiadu wojskowego na Łużycach w latach trzydziestych ubiegłego wieku.

Katowicka konferencja nawiązywała do tradycji śląskich zainteresowań łużycką tematyką i w założeniu stanowiła próbę wspólnej refleksji badaczy nad aktualnością zjawisk i procesów zachodzących w ostatnim dziesięcioleciu na Łużycach. Współorganizatorami konferencji byli: Instytut Filologii Germańskiej i Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Kulturalno-Edukacyjne „Haus Schlesien” (Königswinter, RFN), Stowarzyszenie im. Wilhelma Szewczyka (Katowice) oraz Biblioteka Śląska.

Czytaj więcej...

W ramach cyklu audycji Radia Opole prezentujących opolskie organizacje pożytku publiczego w dniu 28 kwietnia 2011 r. o działalności Po Lusatii mówił jej prezes Piotr Pałys.

W zorganizowanej przez Polską Akademię Nauk i Uniwersytet Warszawski swudniowej konferencji udział wzięło dwóch członków naszego stowarzyszenia. Piotr Pałys przedstawił referat zatytułowany:  Jurij Cyž jako Sekretarz Serbołużyckiej Rady Narodowej w latach 1945 – 1947, a Krzysztof Stecki: Łużyckie nieśmiertelniki. Wojskowe znaki tożsamości z terenu Łużyc.

Inauguracja tegorocznych Dni Łużyckich miała miejsce 6 listopada 2010 r. w Namysłowskim Ośrodku Kultury, gdzie tamtejszy amatorski zespół teatralny Bez Atu przedstawił polską premierę napisanej w 2003 r. w miejscowym dialekcie specjalnie dla Serbskiej źiwadłowej kupki Hochoza sztuki zatytułowanej Serski kral. Przekładu z języka dolnołużyckiego podjął się Michał Machura. Didaskalia z niemieckiego przetłumaczyła Agata Zielonka. W polskiej wersji sztuka otrzymała Łużycki król. Prace nad tekstem zespół aktorski pod kierownictwem reżyserki przedstawienia Aleksandry Patelskiej na dobre rozpoczął na początku 2010 r. Już w trakcie pierwszych czytań tekstu okazało się, że sztuka wcale do najłatwiejszych nie należy. W dodatku zespół stanął przed zadaniem dokładnej analizy tak treści jak i poszczególnych sytuacji scenicznych, biorąc pod uwagę fakt, że utwór Kocha uwzględniał cały szereg specyficznych, dolnołużyckich lokalnych uwarunkowań, niekoniecznie dla polskiego widza zrozumiałych. 

Czytaj więcej...

W ramach zorganizowanych w Żarach w dniach 10-13 listopada 2010 r. Dniach Kultury Serbołużyckiej Łużycka Wyższa Skoła Humanistyczna zorganizowała międzynarodową konferencję naukową, w której wziął udział prezes stowarzyszenia Piotr Pałys, przedstawiając referat zatytułowany: Akcja Mužakow – powojenna próba założenia po polskiej stronie Nysy Łużyckiej gminy serbołużyckiej.

W 17 letnim Kursie Języka i Kultury Łużyckiej, który po raz pierwszy zorganizowany został w dolnołużyckim Chociebużu w dniach 26 lipca – 12 sierpnia 2004 r. wziął udział członek zarządu naszego stowarzyszenia Jan Morawiak.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος