W dniu 30 kwietnia 2010 r., w związku z rezygnacją dr Mariusza Patelskiego, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polsko – Serbołużyckiego Pro Lusatia. Nowym prezesem wybrano Piotra Pałysa (dotychczasowego wiceprezesa). Ponieważ dr Patelski zrezygnował także z członkostwa w zarządzie, w najbliższych dniach gremium to zbierze się celem dokonania niezbędnych zmian, w tym wyboru wiceprezesa oraz nowego redaktora naczelnego rocznika „Opolskie Studia Łużyczoznawcze Pro Lusatia”.

Obchody 120 rocznicy urodzin Jana Skali, rozpoczęte w maju konferencją naukową na Uniwersytecie Opolskim i uroczystościami w Opolu oraz w gminach Domaszowice i Namysłów, znalazła swój godny finał w postaci prezentacji poezji wielkiego njebjelčanina w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz na zamku Odrowążów w Kamieniu Śląskim. Był to jednocześnie prolog 31 Święta Poezji Łużyckiej oraz główne punkty XI Dni Łużyckich. 

Czytaj więcej...

W dniu 6 listopada 2009 r. odbyło się, kończące pierwszą kadencję działalności, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polsko – Serbołużyckiego Pro Lusatia. Sprawozdanie z działąności merytorycznej przedstawił dotychczasowy prezes Mariusz Patelski, a finansowe skarbnik Edward Guzowski. Oba sprawozdania, na wniosek Komisji Rewizyjnej, zostały przez zgromadzonych jednogłośnie przyjęte.

Czytaj więcej...

W dniu 17 września 2009 r. miał miejsce wykład dr. Mariusza Patelskiego pt.: „Sytuacja Serbów Łużyckich w zjednoczonych Niemczech” („Die Lage der Sorben nach der Deutschen Wiedervereinigung”). Odczyt odbył w ramach XI Międzynarodowej Szkoły Leniej ’2009 zorganizowanej przez Dom Europejski przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego pod patronatem Konsula Generalnego RFN Bernharda Brasacka i Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty.

Czytaj więcej...

Postać Jana Skali przypomniana została również w trakcie spotkania poetyckiego Jan Skala. W 120 rocznicę urodzin, zorganizowanego 26 maja 2009 r. W gościnnych progach Muzeum Śląska Opolskiego. PO powitaniu obecnych przez dyrektor tej placówki, Urszulę Zajączkowską i dyrektora Departamentu Kultury. Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, obecni mogli obejrzeć przywieziony przez gości z Łużyc film o domowińskiej żupie Michał Hórnik, a następnie mogli zanurzyć się w poezji niebielczańskienśkiego twórcy – w górnołużyckim oryginale, ale również w przekładach polskich, niemieckich i serbskich. 

Czytaj więcej...

Upływająca w tym roku 120 rocznica urodzin Jana Skali dała asumpt do zorganizowania 26 maja 2009 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego międzynarodowej konferencji naukowej, poświęconej biografii tego wielkiego Serbołużyczanina. Dlaczego właśnie w Opolu? Z przynajmniej trzech powodów: Po pierwsze, od 1925 r. ściśle współpracował ze Związkiem Polaków w Niemczech, walcząc o prawa nie tylko swych rodaków, ale także zamieszkujących w granicach ówczesnych Niemiec Polaków. Po drugie, na Opolszczyźnie spędził ostatnie miesiące życia i tutaj znalazł miejsce ostatecznego spoczynku.

Czytaj więcej...

W dniu 28 marca 2009 r. odbyło się w Chróścicach Walne Zgromadzenie Związków Serbów Łużyckich Domowina. Stowarzyszenie Polsko – Serbołużyckie reprezentował tam wiceprzewodniczący Piotr Pałys. Obecny był również członek naszego stowarzyszenia Marcin Pallade z Polskiego Radia z Warszawy. Towarzyszyła mu reporterka, która przygotowała dla ogólnopolskiego programu obszerna relację z tego wydarzenia.

 W dniach 28-31 grudnia 2008 r. w ramach organizowanych przez duszpasterza serbołużyckiej młodzieży akademickiej ks. Gabriša Nawkę corocznych Kubłanskich dnjow kilkunastoosobowa grupa młodych Serbołużyczan przybyła do Opola. Pierwszego dnia pobytu zwiedzili Wzgórze Uniwersyteckie, Kościól św Wojciecha, Kościół Minorycki, Katedrę oraz Amfiteatr Opolski. Wysłuchali również prelekcji dr Mariusza Patelskiego na temat dziejów Śląska oraz Piotra Pałysa, poświeconego kontaktom opolsko – serbołużyckim.

Czytaj więcej...

W trakcie różnych przedsięwzięć organizowanych w przeciągu ostanich 10 lat przez opolskie środowisko prołużyckie mieliśmy okazję podejmować wielu znamienitych gości z Łużyc i Czech, ale także z Serbii, Bułgarii, Finlandii, Słowacji, Słowenii. Żaden z nich jednak nie musiał w drodze do Opola pokonać tak wielkich odległości jak dr Goro Kimura z uniwersytetu Sophia i mgr Ken Sasahara z Uniwersytetu Reitaku, którzy na Opolszczyznę przybyli z Tokio. Dzięki swym publikacjom i częstym pobytom badawczym obaj są na Łużycach doskonale znani.

Czytaj więcej...

W dniach 17 – 19 października 2008 r. w ramach 30 Święta poezji Łużyckiej a zarazem XIX Najazdu Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Opolu, Katowicach, Rogowie Opolskim, Namysłowie i Brzegu przebywała grupa czołowych serbołużyckich poetów i prozaików. Z Górnych Łużyc przybyli: Ludmiła i Beno Budarowie, Benedikt Dyrlich, Alfons Wićaz i Franciska Kralec. Literaturę i publicystykę dolnołużycką reprezentowali Christiana - Lenka Piniekowa oraz Werner i Jan Měškankowie. Wraz z nimi przybył także czeski tłumacz i popularyzator literatury serbołużyckiej Milan Hrabal. Prezentacje literackie ozdobią górnołużyckie songi w wykonaniu duetu MABAIA który tworzą Monika Klesec i gitarzysta Bastian Berg.

Czytaj więcej...

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος