Niedawno wydana w Pradze książka Petra Kalety: Češi o Lužických Srbech. Český vědecký, publicistický a umělecký zájem o Lužické Srby v 19. století a sorabistické dílo Adolfa Černého była okazją kolejnego przyjazdu tego znanego historyka do Opola. Warto w tym miejscu nadmienić, że kontakty doc. Petra Kalety z Opolem datują się od 2001 r., gdy po raz pierwszy wziął udział w Dniach Łużyckich. W 2003 wygłosił na Uniwersytecie Opolskim wykład poświęcony czeskiemu odrodzeniu narodowemu w XIX w. i jego wpływowi na serbołużycki ruch narodowy.

Czytaj więcej...

W tym roku nad wszystkim poczynaniami prołużyckimi w Opolu głębokim cieniem położyła się nagła śmierć naszego prezesa, mentora i przyjaciela, prof. dr hab. Leszka Kuberskiego. Jednym z przedsięwzięć, nad którymi pracował przed swa ostatnia podróżą do Rzymu była międzynarodowa konferencja naukowa Świat słowiański w oczach naukowców i publicystów XIX i XX wieku. W 50 rocznicę śmierci Ludvika Kuby , mającą być głównym punktem kolejnych Dni Łużyckich. Naszym obowiązkiem i powinnością wobec Zmarłego było więc doprowadzenie tego projektu do końca.

Czytaj więcej...

W dniu 21 września 2006 r. odbyło się w Opolu nadzwyczajne walne zebranie członków Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego Pro Lusatia. Nowym prezesem jednogłośnie wybrany został dr Mariusz Patelski, pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego, jeden z najbliższych współpracowników zmarłego w czerwcu 2006 r. prezesa Pro Lusatii prof. Leszka Kuberskiego.

Czytaj więcej...

W dniach od 4 do 18 wrzesnia 2006 r. przebywał na praktyce studenckiej w PIN Instytucie Śląskim w Opolu student historii i slawistyki zachodniej na uniwersytecie wTybindze Měrcin Brycka. W trakcie swego pobytu opracował on zestawienie zawartości dwóch teczek materiałów poświęconych Serbołużyczanom -daru Edmunda Jana Osmańczyka dla Instytutu Śląskiego.

Czytaj więcej...

W nocy 27. junija 2006 je prof. dr. Leszek Kuberski, krótko do swojich 50. narodninow - na słužbnej jězbje - w Romje zemrěł. Wón je sobuzałožićel Uniwersity w Opolu, hdźež běše někotre lěta z prorektorom a wot zańdźeneho lěta z direktorom Historiskeho instituta. 

Czytaj więcej...

W nocy z 27 na 28 czerwca 2006 r. zmarł w Rzymie nasz prezes, prof. Leszek Kuberski . Pogrzeb odbył się w dniu 14 lipca 2006 r. W asyście pocztu sztandarowego Uniwersytetu Opolskiego żegnały go setki pracowników opolskich uczelni, studentów, przedstawicieli władz samorządowych z marszałkiem województwa opolskiego Grzegorzem Kubatem i wiceprezydentem miasta Opola Arkadiuszem Karbowiakiem na czele oraz zwykłych opolan.

Czytaj więcej...

Tradycyjne święto literatury, tym razem poświęcone pamięci klasyka poezji serbołużyckiej Jakuba Barta-Ćišińskiego, zawitało w tym roku do Opola. W poniedziałek 26 czerwca 2006 r. o godz. 17.00. w Muzeum Śląska Opolskiego miłośnicy poezji mieli okazję spotkać się z Benediktem Dyrlichem. Ten znany poeta serbołużycki, a jednocześnie przewodniczący Związku Artystów Serbołużyckich i redaktor naczelny "Serbskich Nowin" odbył także spotkania z dyrektorem filharmonii opolskiej Bogusławem Dawidowem, wiceprezydentem Opola Arkadiuszem Karbowiakiem, starostą namysłowskim Maciągiem oraz zastępcą redaktora naczelnego "Nowej Trybuny Opolskiej" Krzysztofem Zyzikiem.

Czytaj więcej...

W dniach 23-24 maja 2006 r. Uniwersytet Opolski wraz z Instytutem Masaryka Czeskiej Akademii Nauk zorganizował w sali obrad Senatu Uniwersytetu Opolskiego w gmachu Collegium Maius przy Placu Kopernika 11międzynarodową konferencję: Idea państwa w myśli politycznej przywódców czeskich i polskich w XIX i XX wieku . W jej trakcie obecna była także problematyka serbołużycka.

Czytaj więcej...

W połowie maja 2006 r. ukazał się wreszcie długo oczekiwany, podwójny tom "Opolskich Studiów Łużycoznawczych Pro Lusatia" za lata 2004-2005.Na jego zawartość złożyły się studia i artykuły pióra Jaremy Kraweća z Ukrainy, Sorabistyka na INALCO . Serbołużyczan: Franca Šěna, Książka łużycka na przestrzeni dziejów. Od brewiarza do książki multimedialnej , Jurija Łušćanskiego "Hałzy na mócnym zdonku słowjanskim ...."Ludvík Kuba je před 120 lětami prěni raz Łužicu wopytał , Benedikta Cyža, Łužiski Serb Jurij Cyž a jeho styki k Polakam za čas nacionalsocializma,

Czytaj więcej...

Od kilku lat tradycją "Piastonalii" jest już udział w jego kolejnych edycjach Serbołużyczan. W programie tegorocznego festiwalu kultury studenckiej "Piastonalia 2006" znalazły się warsztaty tańców łużyckich, prowadzone przez tancerzy Serbskeho Folklorneho Wjesneho Ansambla Wudwor Michała Grundaja, Maćija Grundaja i Clemensa Bejmaka wspomaganych przez Tomaša Domaka oraz Romana Mejgla.

Czytaj więcej...

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος