W dniach 5-7 października 2005 r. odbyło sie na uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie kolejne, XI już Międzynarodowe Seminarium Sorabistyczne. W jego trakcie przedstawione zostały 32 referaty. SPŁ Pro Lusatia reprezentował na tym forum Piotr Pałys, który wygłosił referat Kontakty jugosłowiańsko-łużyckie w latach 1945-1948.

Członkini naszego stowarzyszenia, Franciska Korjeńkec została wybrana koordynatorem do spraw młodzieży. Funkcję tę objeła 1 października 2005 r. Pierwszym zadaniem Koordinatorki za młodzińskie dźeło było zorganizowanie schadżowanki oraz nawiązanie kontaktów z uczniami starszych klas serbołużyckich szkół.

W dniu 22 września 2005 r. w Villa Academica Uniwersytetu Opolskiego odbyła się prezentacja wydanej przez wydawnictwo U.O. pracy Leszka Kuberskiego i Piotra Pałysa Od inkorporacji do autonomii kulturalnej. Kontakty polsko-serbołużyckie w latach 1945-1950 . Spotkanie prowadził dr Mariusz Patelski. Obecni byli m.in. dyrektor Instytutu Śląskiego prof. dr hab. Stanisław Senat, prof. dr hab. Jan Seredyka, prof. dr hab. Włodzimierz Kaczorowski, prof. dr hab. Krzysztof Tarka, prof. dr hab. Janusz Drobisz, dr Aleksander Woźny oraz recenzent książki, dr Petr Kaleta z Pragi.

Opole/Budyšin. Před sydom lětami załožene pólsko-serbske towarstwo Pro Lusatia, kotrež słuša mjeztym k najaktiwnišim wukrajnym towarstwam Domowiny, je někotrym zasłužbnym Serbam wopomnjensku medalju Michała Nawki składnostnje jeho 120. narodnin spožčiło. Předsydstwo towarstwa pod nawodom prof. dr. Leszeka Kuberskeho a městopředsydu P. Pałysa pisa w lisće předsydźe Domowiny Janej Nukej: "Dźěło a skutki Michała Nawki su wusahowace a do dźensnišeho płaćiwe. Dokelž je wón cyłe žiwjenje sylne a bliske zwiski do Pólskeje a wosebje do Opolskeho kraja měł, je so předsydstwo 5. julija jednohłósnje rozsudźiło za zhotowjenje wopomnjenskeje medalje a počesćenje wosobinow, kotřiž w tutym duchu dale skutkuja".

Czytaj więcej...

W roku bieżącym upływa 120 rocznica urodzin wielkiego serbołużyckiego patrioty Michała Nawki. Dla uczczenia tego wydarzenia zarząd Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego Pro Lusatia postanowił wybić pamiątkowy medal. Jednocześnie zadecydowano, że zostaną nim obdarowane osoby najbardziej zasłużone na polu polsko-serbołużyckiego zbliżenia. Decyzją zarządu medal otrzymali: Na Łużycach - Przewodniczący Związku Serbów Łużyckich Domowina Jan Nuk, Przewodniczący Macierzy Łużyckiej Měrćin Völkel, Dyrektor Instytutu Serbołużyckiego Dietrich Scholze-Šołta, Dyrektor Muzeum Łużyckiego Tomasz Nawka oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Twórców Serbołużyckich, a zarazem Redaktor Naczelny "Serbskich Nowin" Benedikt Dyrlich.

Czytaj więcej...

W dniach 14-17 lipca 2005 r., na zaproszenie przewodniczącego Domowiny Jana Nuka gościem VI Folklornego festiwalu był przewodniczący Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego Pro Lusatia prof. dr. hab. Leszek Kuberski. Pobyt ten był okazją do szeregu spotkań i omówienia form dalszej współpracy. W tym czasie na Łużycach przebywał także honorowy przewodniczący naszego Towarzystwa Zbigniew Kościów.

W dniu 23 czerwca 2005 r. o godz. 18.00 dr Edmund Pjech z Instytutu Serbołużyckiego w Budziszynie wygłosił we wrocławskim Klubie Muzyki i Literatury przy pl. Kościuszki 10 wykład poświęcony dziejom najnowszym serbołużyckiego szkolnictwa. Warto dodać, że dr Pjech pracuje obecnie nad pionierską monografią porównawczą sytuacji szkolnictwa serbołużyckiego w Niemczech w latach 1871 - 1989 r. na tle położenia innych, zamieszkujących Niemcy mniejszości narodowych.

Czytaj więcej...

W dniu 19 maja 2005 r. w Serbskim Domu w Budziszynie odbyła się prezentacja pracy Praga a Łużyccy Serbowie , stanowiącej pokłosie ubiegłorocznej, największej od lat, konferencji sorabistycznej. Spotkanie promocyjne zorganizowała Macierz Łużycka, a w głównej roli wystąpił pomysłodawca i organizator konferencji oraz redaktor naukowy prezentowanego tomu, nasz przyjaciel dr Petr Kaleta.

Czytaj więcej...

Serbołużycka numetalowa kapela DeyziDoxs, znana już opolskiej publiczności z ubiegłorocznych "Piastonalii", zagrała 17 maja 2005 r. na boisku uniwersytetu. Na estradzie muzycy pojawili się około 20.30, dając niezwykle energetyczny, rockowy show. Pogoda była bardzo zła, jednak podczas ich występu nikt nie narzekał.

Czytaj więcej...

W niedzielę 8 maja pod pomnikami żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego na Fulkec horce w Chrósćicach odbyła się, zorganizowana przez Domowinę, uroczystość z okazji 60 rocznicy zakończenia II wojny światowej. Poprzedzi ją ekumeniczna msza święta, którą w kościele w Chrósćicach odprawili wspólnie monsiniore Měrćin Salowski oraz serbołużycki superintendent kościoła ewangelickiego ks. Jan Malink.

Czytaj więcej...

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος