W 60 rocznicę zakończenia II wojny światowej Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski zorganizował sesję naukową Niemiecka, polska i czeska perspektywa Śląska w 1945 r. Serbski instytut w Budziszynie reprezentował w Opolu dr Edmund Pjech, który przedstawił referat zatytułowany Serbske narodne hibanje a Łužica w 1945 r.

W dniu 20 kwietnia 2005 r. gościł w Opolu Dalibor Sokolović pracownik uniwersytetu belgradzkiego, znawca jugosłowiańsko-serbołużyckich stosunków kulturalnych a zarazem językoznawca zajmujący się językiem dolnołużyckim. Gościa z Belgradu przyjął prorektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Leszek Kuberski. Jednym z tematów rozmowy były perspektywy dalszej współpracy, tym bardziej, ze Dalibor Sokolović od października będzie pracował na uniwersytecie łódzkim jako lektor języka serbskiego.

W dniu 15 kwietnia 2005 r. staraniem Stowarzyszenia Posko-Serbołużyckiego Pro Lusatia, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz Państwowego Instytutu Naukowego-Instytut Śląski w Opolu zorganizowano sesję naukową poświęconą okresowi wojny na Łużycach. Honorowy patronat nad imprezą objął dowódca 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, generał brygady Roman Klecha. Obrady poprzedziło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą wszystkich żołnierzy 10 Dywizji Piechoty. Asystę wojskową przy tablicy wystawiła 10 Opolska Brygada Logistyczna.

Czytaj więcej...

W dniu 7 kwietnia 2005 r. w gmachu Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej odbyło się 13 Sympozjum Dziejów Europy Wschodniej organizowane przez Bibliotekę Słowiańską. Edycję tę wsparły także Instytut Masaryka Czeskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenie Badań Europy Wschodniej i Środkowej w Republice Czeskiej. W jego trakcie referaty wygłosili: Petr Kaleta oraz Piotr Pałys. Moderatorem dyskusji był Vaclav Veber.

Czytaj więcej...

W dniu 9 marca 2005 r. przebywał w Opolu z roboczą wizytą dyrektor Serbskeho muzeja Tomasz Nawka. Głównym celem jego pobytu było ustalenie szczegółów planowanej na listopad tego roku w podległej mu placówce prezentacji etnograficznych zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego. Opolscy muzealnicy mają zamiar zaprezentować w Budziszynie rok obrzędowy na opolskiej wsi. W rozmowie z dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego Krystyną Lenart-Juszczewska.

Czytaj więcej...

W dniu 5 marca 2005 r. odbyła się w budziszyńskiej "Kronje" XII hłowna zhromadźizna Zwjazka Łužiskich Serbow Domowina. Niemalże 300 obecnych na Sali delegatów wybrało nowe władze, z Janem Nukiem na czele oraz wytyczyło kierunki działania tej skupiającej łącznie ponad 7 tysięcy członków organizacji serbołużyckiej. Jednym z punktów programu było głosowanie nad wnioskiem prezydium Domowiny o asocjowanie naszego stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

W dniu 12 lutego 2005 r. prezydium Związku Serbów Łużyckich Domowina jednogłośnie postanowiło rekomendować zaplanowanemu na 5 marca 2005 r. Walnemu Zgromadzeniu Domowiny przyjęcie w skład organizacji i towarzystw asocjowanych przy Domowinie naszego stowarzyszenia. Referujący nasz wniosek w tej sprawie, odpowiedzialny za sprawy kultury i kontakty międzynarodowe Jurij Łušćański, argumentował: 

Czytaj więcej...

W dniu 22 stycznia 2005 r. upłynęła 60 rocznica smutnych wydarzeń, które doprowadziły do śmierci Jana Skali, wielkiego serbołużyckiego patrioty, polityka, poety i prozaika oraz europejskiej sławy publicysty i teoretyka zagadnień mniejszościowych. O tej smutnej rocznicy nie zapomniały władze Ziemi Namysłowskiej, gdzie Jan Skala znalazł swój ostatni przystanek. Obchody 60 rocznicy śmierci Jana Skali rozpoczęły się w południe na leżącym na granicy miejscowości Włochy i Dziedzice cmentarzu. Przy grobie serbołużyckiego patrioty zgromadzili się między innymi starosta powiatu namysłowskiego Andrzej Spór, wicestarosta Adam Maciąg, sekretarz starostwa Ewa Czarny.

Czytaj więcej...

Już od 1999 r. w miesiącach jesiennych prezentowana jest w Opolu serbołużycka historia i kultura. Nie inaczej było także w tym roku. Kolejne, szóste już Dni Łużyckie przebiegły według sprawdzonego w latach ubiegłych scenariusza. W programie znalazły się wykład otwarty na Uniwersytecie Opolskim, seminarium naukowe oraz prezentacja kulturalna. Jedyną zmianą było jedynie to, że środowisko opolskich sorabofilów, działające do tej pory pod egidą Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego, zarejestrowało w tym roku własną organizację - Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie Pro Lusatia. Tak więc VI Dni Łużyckie były zarazem pierwszymi organizowanymi przez nową organizację prołużycką. 

Czytaj więcej...

Dzięki staraniom dr Petra Kalety w dniach 25-26 listopada 2004 r. odbyła się w Pradze największa os lat konferencja sorabistyczna. Udział w niej wzięło 3 członków naszego stowarzyszenia. Piotr Pałys wygłosił referat: Prołużycka publicystyka Adolfa Černého na łamach tygodnika "Česká straž" ; prof.dr. hab. Leszek Kuberski: Praski okres w życiu Jana Skali ; dr. hab. Mieczysław Balowski: Bohemika w časopise Łužica.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος