Nawiązując do tradycji z 1946 r., z inicjatywy prof. Leszka Kuberskiego, 21 września 1999 r. utworzono w Opolu Opolski Oddział Towarzystwa Polsko - Serbołużyckiego.

W skład zarządu weszli: prezes - Leszek Kuberski, wiceprezes-Piotr Pałys, sekretarz - Zbigniew Górniak, skarbnik - Wojciech Woźniak, członek zarządu - Krzysztof Sznotala. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Marek Czarnecki, członkami Henryk Murkowski oraz Janusz Wójcik.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος