Perspektywa dalszych ograniczeń federalnych srodków przeznaczanych na Fundacje na rzecz Narodu Serbołużyckiego. Wywołała wielkie wzburzenie. Jego dobitnym przykładem była manifestacja protestacyjna Serbołużyczan w Budziszynie w dniu 18 marca 2008 r. Jej uczestnikom i prezydium Domowiny przesłaliśmy list z wyrazami poparcia

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος