W dniu 8 kwietnia 2008 r. Stowarzyszenie Polsko – Serbołużyckie Pro Lusatia wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego zorganizowało w sali im. Leszka Kuberskiego Międzynarodową konferencję naukową: Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowej. W 60 – lecie uchwalenia ustawy serbołużyckiej. Konferencję otworzył wicedyrektor Instytutu, prof. dr hab. Krzysztof Tarka. Głos zabrał także wiceprezydent Opola Arkadiusz Karbowiak. Część merytoryczną konferencji rozpoczął dr Ludwig Ela z Instytutu Serbołużyckiego przedstawiając zebranym: Problemowy wobłuk nastaće, wobsah, realizacija a wuznam Serbskeho zakonja.

Tematyka łużycka kontynuowana była w wystąpieniach dr Grzegorza Skrukwy z Uniwersytetu Szczecińskiego: Ruch prołużycki w Polsce w latach 1945-1948 oraz reprezentującego Stowarzyszenie Polsko – Serbołużyckie Pro Lusatia Piotra Pałysa: Państwa słowiańskie wobec Łużyc w latach 1945-1948. Kolejne referaty przybliżyły zebranym problematykę polskich Litwinów i Kaszubów - prof. dr hab. Krzysztof Tarka (Uniwersytet Opolski) - Litwini w Polsce po II wojnie światowej oraz mgr Dariusz Szymikowski (Gdańsk) – Kwestia kaszubska w pracach sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (1989-2005). Kolejny blok tematyczny poświęcony został mniejszościom dawnej Czechosłowacji. Dr Ada Paroń – Kuś z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu przedstawiła Zarys polityki wobec mniejszości narodowych i etnicznych w Czechosłowacji w XX wieku. Następnie goście z Ołomuńca przedstawili położenie mniejszości węgierskiej - Mgr. Pavel Krákora, Mgr. Zdenka Nováková Ph.D (Univerzita Palackého v Olomouci). – Postavení maďarské menšiny v Československu v letech 1945 – 1989 oraz niemieckiej: Mgr, Gabriela Medveďová, Mgr. David Hampl Ph.D (Univerzita Palackého v Olomouci) - Postavení německé menšiny v Československu v letech 1945 – 1989. Konferencje zamknęły referaty omawiające kwestie narodowościowe na Górnym Śląsku, że szczególnym uwzględnienieniem Opolszczyzny - dr Adrianna Dawid (Uniwersytet Opolski), Kwestia wielonarodowości Śląska w koncepcjach opolskich Rodłaków (1945-1949); dr Mariusz Patelski, dr Małgorzata Świder (Uniwersytet Opolski) – Między marcem 1968 a grudniem 1970 - Mniejszość niemiecka na Śląsku w świetle dokumentów KW PZPR w Opolu; mgr Zbigniew Bereszyński (Opole) - Niemiecka mniejszość narodowa na Śląsku Opolskim w świetle materiałów Wydziału II KW MO w Opolu. 

Wydarzeniu temu towarzyszyło spore zainteresowanie mediów. Obecne były lokalna stacja Telewizji Polskiej, Telewizja Miejska Opole, Radio Opole oraz Radio Plus. Całość przedsięwzięcia sfinansowana została w głównej mierze ze środków Urzędu Miasta Opola. 
Relacje z konferencji ukazała się na Łużycach: (LA), 60 lět zakoń – konferenca w Opolu, „Rozhlad” 2008, čo. 7, s. 268-269.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος