Kolejna pozycja wydawnicza z serii „Biblioteczka Pro Lusatii” ukazała się 15 pażdzienika 2008 r. Nosi ona tytuł: Mniejszości narodowe w Europie Środkowej. W 60-lecie uchwalenia Ustawy Serbołużyckiej. Na zawartość tego tomu złożyło się: Wstęp (Piotr Pałys); Ludwig Ela, Před 60. lětami schwali so serbski zakoń w Sakskej; Pětš Šurman, K wóznamoju Serbskeje kazni z lěta 1948; Piotr Pałys, Państwa słowiańskie wobec kwestii Łużyckiej 1945 – 1948; Grzegorz Skrukwa, Alojzy Stanisław Matyniak – prezes „Prołużu” i jego działalność w latach 1945-1949; Krzysztof Tarka, Litwini w Polsce po II wojnie światowej: liczebność i rozmieszczenie;

Dariusz Szymikowski, Kwestia kaszubska w pracach sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (1989-2005); Adriana Dawid, Kwestia wielonarodowości Śląska w koncepcjach opolskich Rodłaków (1944-1949); Zbigniew Bereszyński, Mniejszość, której nie było. Niemiecka mniejszość narodowa na Śląsku Opolskim w latach 1956-1989 w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa oraz Prezydium WRN w Opolu; Mariusz Patelski, Małgorzata Świder, Miedzy marcem 1968 a grudniem 1970. Mniejszość niemiecka na Śląsku w świetle dokumentów KW PZPR w Opolu, Gabriela Medveďová, David Hampl, Německá menšina v Československu po roce 1945; Zdenka Nováková, Pavel Krákora, Společenské a právní postavení maďarské národnostní menšiny v období let 1945–1989; Mária Mohos, Hungarians in Slovenia, Slovenians in Hungary; Sári Mihály, Das Judentum während des Sozialismus (1948-1988) in Ungarn; Andrea Maráczi, Die deutschen Minderheiten im Komitat Vas.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος