W trakcie różnych przedsięwzięć organizowanych w przeciągu ostanich 10 lat przez opolskie środowisko prołużyckie mieliśmy okazję podejmować wielu znamienitych gości z Łużyc i Czech, ale także z Serbii, Bułgarii, Finlandii, Słowacji, Słowenii. Żaden z nich jednak nie musiał w drodze do Opola pokonać tak wielkich odległości jak dr Goro Kimura z uniwersytetu Sophia i mgr Ken Sasahara z Uniwersytetu Reitaku, którzy na Opolszczyznę przybyli z Tokio. Dzięki swym publikacjom i częstym pobytom badawczym obaj są na Łużycach doskonale znani.

Dr Goro Kimura do najważniejszych swych drukowanych w języku japońskim prac z zakresu sorabistyki zalicza publikację swej pracy doktorskiej What Does “Artificiality” Mean to Language? Case Studies of Cornish and Sorbian as Exemplars of Language Construction and Language Ideology, Sangensha 2005, a także artykuły: Beyond Linguistic Modernity – How to Live in a Multilingual Society (Akashi-shoten 2004 (współautor); Language Law in Germany, in: Language Law in Europe: European Integration and Multilingualism (Sangensha 2005; The Impact of Local Currencies to the Economics of Language, in: Language, Power and Discrimination (Sangensha 2006, Minority Conception and Policy in Germany, in: What are Minorities? (Minerva-Shobo 2007; Assuring Linguistic Rights at European Dimension, in: Monthly Language (Taishukan-shoten 2008. Mgr Ken Sasahara jest autorem kilkunastu artykułów z zakresu łużyckiego językoznawstwa, publikowanych od 1999 r, w czasopismach japońskich, serbołużyckich i niemieckich. Publikuje w językach japońskim, angielskim, górnołużyckim i niemieckim. On także poprowadził dla studentów uniwersytetu Kanazawa po raz pierwszy w Japonii kurs języka górnołużyckiego. Jubileuszowe „Dni” rozpoczął 2 grudnia 2009 r. wykład japońskich naukowców w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego zatytułowany: Sorabistika w Japanskej: Štó, kak a čehodla (Sorabistyka w Japonii: kto, jak i dlaczego). W pierwszej części wykładu dr Kimura przedstawił historię japońsko – serbołużyckich kontaktów kulturalnych oraz początki naukowych zainteresowań problematyką łużycką. Omówił również pokrótce wyniki swoich badań na gruncie socjolingwistyki oraz współczesne inicjatywy zmierzające do szerszego rozpropagowania problematyki sorabistycznej, takie jak strona internetowa w języku łużyckim czy działalność tamtejszego Stowarzyszenia Zachodniosłowiańskiego. Ken Sasahara z kolei zaprezentował językoznawcze osiągnięcia japońskiej sorabistyki.


  Dzień później, w sali im Leszka Kuberskiego Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego odbyła się konferencja naukowa: Łużyce i Śląsk Opolski przykładami regionów dwujęzycznych i dwukulturowych. W jej trakcie przedstawiono 6 referatów: Dr Goro Kimura (Sophia University), Jak utrzymuje się język łużycki na wsi – wyniki badań terenowych w pewnej serbołużyckiej parafii katolickiej, mgr Ken Sasahara (Reitaku University), Nimske wliwy na hornjoserbšćinu pola mlodźinow w rečnym teksće, Dr Krzysztof Kleszcz (Uniwersytet Opolski), Sytuacja językowa na Śląsku Opolskim, mgr Bożena Itoya (Uniwersytet Warszawski), Dwujęzyczność jako bariera rozwoju górnołużyckiej leksykografii Dr Piotr Pałys (Stowarzyszenie Polsko – Serbołużyckie Pro Lusatia), Związki Serbołużyczan ze Śląskiem. Wstępny zarys problematyki, Dr Mariusz Patelski (Uniwersytet Opolski; Stowarzyszenie Polsko – Serbołużyckie Pro Lusatia) Sytuacja Serbów Łużyckich w zjednoczonych Niemczech. Na marginesie manifestacji berlińskiej z 29 maja 2008 r. mgr Krzysztof Stecki (Stowarzyszenie Polsko – Serbołużyckie Pro Lusatia), Sytuacja narodowościowa na Śląsku Opolskim w świetle ostatniego spisu powszechnego.

 Kolejnym punktem programu „Dni” było spotkanie 3 grudnia 2008 r. gości z Japonii z młodzieżą od lat współpracującego z naszym stowarzyszeniem III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu. Jego tematem była: Nauka języków obcych, system oświaty i polityka mniejszościowa w Japonii. Wykład i dyskusja prowadzone były w języku angielskim, ale po zakończeniu części oficjalnej, ku ogólnemu zaskoczeniu, kilkoro uczniów rozpoczęło konwersację z dr Kimurą i mgr Sasaharą w ich rodzimym języku.

Pobyt japońskich sorabistów zakończył się 4 grudnia w Raciborzu, gdzie na zaproszenie dr Joanny Benczew dr Goro Kimura dla studentów tamtejszej Wyższej Szkole Zawodowej powtórnie wygłosił wykład: Sorabistika w Japanskej: Štó, kak a čehodla (Sorabistyka w Japonii: kto, jak i dlaczego). Salę wykładową szczelnie wypełnili studenci kierunków humanistycznych tej uczelni oraz pracownicy naukowi. Po wykładzie dr Kimura został zasypany szeregiem pytań, częściowo wykraczających poza treść wykładu, a dotyczących między innymi również stanu japońskiej bohemistyki i polonistyki.

Ostatnim punktem tegorocznych Dni Łużyckich była promocja wydanego jako 3 numer Biblioteczki Pro Lusatii wyboru poezji łużyckiej Przy Tarakawie. Wydawnictwem tym opolscy przyjaciele Łużyc postanowili uczcić 30 Święto Poezji Łużyckiej. Redaktorem almanachu oraz autorem większości przekładów był jeden z największych polskich sorabistów, Zbigniew Kościów. Impreza odbyła się w gościnnych progach Opolskiej Księgarni Literacko – Naukowej 29 grudnia 2008 r., a wzięli w niej czynny udział, deklamując niektóre zamieszczone w tym zbiorze wiersze po górnołużycku i polsku oraz dając próbkę swych zdolności wokalnych. W tomiku znalazły się przekłady 32 utworów 23 twórców - Jakuba Barta – Ćišinskiego: Astry (przekład Zbigniew Gajewski), Na ukojenie (przekład Zbigniew Kościów), Słowianom (przekład Julia Wieleżyńska), Śmierć Miliducha (przekład Wilhelm Szewczyk). Katki Baierowej: Pieniądze, Noworoczna radość (przekład Piotr Pałys).Beno Budara: 983 -1983 (przekład Zbigniew Kościów). Róžy Domascyny: Przy oknie (przekład Zbigniew Kościów). Benedikt Dyrlicha, Przybycie do N (przekład Zbigniew Kościów). Ludmiły Gajczewskiej: Słowiańskie bogi (przekład autorki). Domenico Gruhna: *** (przekład Zbigniew Kościów). Beno Hojera: Ty (przekład Bohdan Urbankowski). Mato Kosyka: Modlitwa Serbów, przed bitwą z Geronem (przekład Wilhelm Szewczyk). Jana Lajnerta: Na korze brzozy majowej (przekład Adam Kurczyna). Kito Lorenca: Czasy nowe – wesela nowe (przekład Adam Kurczyna)Mała miłosna gra (przekład Adam Kurczyna). Timo Meškanka, dziwne światełko, na samym progu dnia, twardogłowy (przekład Mieczysław Balowski). Jurija Młynka: Tylko bajka? (przekład Adam Kurczyna). Beaty Nastikec: miara (przekład Zbigniew Kościów). Antona Nawki: Bez kurażu (przekład Adam Kurczyna). Michała Nawki, Rusałka (przekład Adam Kurczyna), Christiany Piniekowej (Lenka), Długie rozważanie (przekład Zbigniew Kościów). Jana Skali: Boże pomóż (przekład Leszek Kuberski). Lubiny Šenec *** (przekład Zbigniew Kościów). Andrei Wałdźic: dzień powszedni (przekład Zbigniew Kościów). Jana Radyserba – Wjeli: Madrygał (przekład Zbigniew Kościów). Jakuba Lorenca – Zaleskiego: Wśród mrocznych lasów (przekład Zbigniew Kościów). Handrija Zejlera: Osobno pójdziemy (przekład Zbigniew Kościów), Trwanie Serbstwa (przekład Zbigniew Gajewski) .

X Dni Łużyckie z kilku względów miały charakter wyjątkowy. Wykład i referaty japońskich sorabistów, poza prezentacją wysokiego poziomu badań naukowych miały także doskonały walor propagandowy, unaoczniając wielu osobom ogólnoświatowy zakres zainteresowań sorabistycznych. Dzięki nim także Dni Łużyckie wyszły ze swym programem poza granice województwa opolskiego, goszcząc w leżącym w województwie śląskim Raciborzu. Znakomita organizacja wykładu oraz bardzo dobre przyjęcie ze strony kadry naukowej i studentów pozwala przypuszczać, że będzie to początek bardziej regularnych kontaktów. Nie można także nie wspomnieć, że Przy Tarakawie. Wybór wierszy łużyckich jest pierwszym wydanym w naszym regionie poezji serbołużyckiej.

Przy okazji konferencji Łużyce i Śląsk Opolski przykładami regionów dwujęzycznych i dwukulturowych. wywiadów dla telewizji Opole udzielili Mariusz Patelski, Piotr Pałys i Goro Kimura. Obszerny wywiad z japońskimi naukowcami zamieścił lokalny dziennik „Nowa Trybuna Opolska”. 

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος