13 kwietnia 2000 r. przedstawiciele Oddziału, Piotr Pałys i Andrzej Żarczyński wzięli udział w III Walnym Zjeździe Członków Towarzystwa Polsko - Serbołużyckiego w Warszawie.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος