W 55 rocznicę bitwy budziszyńskiej, w Klubie Akademickim Uniwersytetu Opolskiego, Krzysztof Stecki przypomniał to najkrwawsze starcie żołnierza polskiego w II wojnie światowej. Przedstawiony 18 kwietnia referat nosił tytuł: Łużyce 1945 - najmniej znana z polskich bitew?

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος