15 sierpnia 2000 r. Oddział Opolski Towarzystwa Polsko - Serbołużyckiego przesłał ministrowi Michaelowi Naumannowi z Urzędu kanclerskiego list wyrażający zaniepokojenie zamiarami zmniejszenia nakładów na Fundację na Rzecz Narodu Serbołużyckiego, podpisany przez 13 członków oddziału.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος