Postać Jana Skali przypomniana została również w trakcie spotkania poetyckiego Jan Skala. W 120 rocznicę urodzin, zorganizowanego 26 maja 2009 r. W gościnnych progach Muzeum Śląska Opolskiego. PO powitaniu obecnych przez dyrektor tej placówki, Urszulę Zajączkowską i dyrektora Departamentu Kultury. Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, obecni mogli obejrzeć przywieziony przez gości z Łużyc film o domowińskiej żupie Michał Hórnik, a następnie mogli zanurzyć się w poezji niebielczańskienśkiego twórcy – w górnołużyckim oryginale, ale również w przekładach polskich, niemieckich i serbskich. 

Rankiem 27 maja 2009 r. Serbołużycką delegację przyjęła wicemarszałek Województwa Opolskiego Teresa Karol. W trakcie rozmowy zadeklarowano chęć przygotowania wieloletniej umowy o współpracy kulturalnej pomiędzy województwem opolskim a Domowiną. Następnie na cmentarzu w Dziedzicach, gdzie pochowany jest Jan Skala, uroczyście odsłonięto ufundowaną z okazji 129 rocznicy urodzin wielkiego Serbołużyczanina tablicę pamiątkową. Odsłonięcia dokonali wójt Gminy Domaszowice Zenon Kotarski wraz z wnukiem Jana Skali, dr phil. habil Peter Kroh. Tablicę poświęcił proboszcz Parafii Włochy ks. dziekan Bogdan Grabowski. Na uroczystość przybyły liczne delegacje i poczty sztandarowe. Wśród zaproszonych gości byli: wnuk Jana Skali – dr phil. habil Peter Kroh, przedstawiciele Związku Serbów Łużyckich Domowina - Zala Cyžowa – wiceprzewodnicząca Związku, Jurij Łušćanski – referent ds. kultury i kontaktów zagranicznych, przedstawiciele Gminy Niebielczyce - Marhata Deleńkowa i Hańžka Deleńkowa, dr Edmund Pjech z Instytutu Serbołużyckiego w Budziszynie, dr Tomasz Derlatka z Instytutu Sorabistyki Uniwersytetu Lipskiego, Dalibor Sokolović, Marcin Palade z Polskiego Radia Warszawa, przedstawiciele Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego Pro Lusatia - dr Mariusz Patelski – prezes stowarzyszenia i dr Piotr Pałys – wiceprezes stowarzyszenia, a także Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski, Teresa Karol – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Janusz Wójcik – dyrektor Departamentu Kultury, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Sławomir Hinborch – Wicestarosta Namysłowski, Krzysztof Kuchczyński – Burmistrz Namysłowa, Grzegorz Kubat – Zastępca Burmistrza Namysłowa, Jan Nowak – Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice, ks. dziekan Bogdan Grabowski – Proboszcz Parafii Włochy. Następnie złożono kwiaty na odrestaurowanym nagrobkiem Jana Skali, opatrzonym również nową, dwujęzyczną tablicą. Głos zabrali: wojewoda opolski Ryszard Wilczyński, wiceprzewodnicząca Domowiny Zala Cyžowa oraz Janusz Wójcik. W trakcie pobytu na terenie Gminy Domaszowice miało miejsce także spotkanie połączone z poczęstunkiem, w trakcie, którego Zenon Kotarski zaprezentował przybyłym swoją gminę i zadeklarował gotowość poszerzenia współpracy ze stroną serbołużycką. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Skali w Namysłowie.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele namysłowskich władz miejskich i powiatowych, reprezentanci Domowiny i gminy Niebielczyce, samorządu Województwa Opolskiego oraz Stowarzyszenia Pro Lusatia. Następnie w sali konferencyjnej w kompleksie kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Delfin” burmistrz Krzysztof Kuchczyński omówił dzień dzisiejszy i plany rozwojowe miasta, a obecni mieli również okazję obejrzenia poświęconego miastu filmu.
O uroczystościach tych informowano w Polsce i na Łużycach: (SN/AW) Z konferencu a swjatočnosću. We wojewódstwje Opole wspominaja Jany Skale, „Serbske Nowiny” 22.05.2009; Swjatočnosć při rowje Jana Skale, „Serbske Nowiny” 28.05.2009; (SN/Ł/AW) Wo mjeńšinowe prawa wojował. Hódne wopominanje serbskeho patriota w Pólskej, „Serbske Nowiny” 28.05.2009; Alfons Wićaz, We wutrobach ludźi dale žiwy. Jana Skalu w susodnej Pólskej hódnje wopominali, „Serbske Nowiny” 04.06.2009; G. W. W Pólskej budu cesćiś Jana Skalu, „Nowy Casnik” 02.06.2009.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος