W dniu 17 września 2009 r. miał miejsce wykład dr. Mariusza Patelskiego pt.: „Sytuacja Serbów Łużyckich w zjednoczonych Niemczech” („Die Lage der Sorben nach der Deutschen Wiedervereinigung”). Odczyt odbył w ramach XI Międzynarodowej Szkoły Leniej ’2009 zorganizowanej przez Dom Europejski przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego pod patronatem Konsula Generalnego RFN Bernharda Brasacka i Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty.

Tematem wiodącym tegorocznych zajęć Letniej Szkoły były „Narodowe mniejszości w Europie – wczoraj i dziś”, a miejscem obrad Opole, Berlin i Strasbourg. Wykład poświęcony Łużyczanom wywołał żywą dyskusję wśród słuchaczy – studentów i młodych absolwentów wyższych uczelni niemieckich i polskich. Wśród poruszanych kwestii ze szczególnym zainteresowaniem spotkały się następujące problemy: pochodzenie Serbów Łużyckich, sytuacja tej mniejszości w czasach NRD oraz obecne źródła finansowania łużyckich stowarzyszeń i instytucji kulturalnych.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος