W dniu 6 listopada 2009 r. odbyło się, kończące pierwszą kadencję działalności, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polsko – Serbołużyckiego Pro Lusatia. Sprawozdanie z działąności merytorycznej przedstawił dotychczasowy prezes Mariusz Patelski, a finansowe skarbnik Edward Guzowski. Oba sprawozdania, na wniosek Komisji Rewizyjnej, zostały przez zgromadzonych jednogłośnie przyjęte.

Następnie odbyły się wybory władz. Prezesem jednogłośnie wybrany został dotychczas kierujący stowarzyszeniem dr Mariusz Patelski. Do zarządu weszli: Piotr Pałys – wiceprezes, Edward Guzowski – skarbnik, Jan Morawiak – sekretarz oraz Krzysztof Stecki i Anna Grabowska - członkowie zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Marek Czarnecki, Marek Białokur, oraz Krzysztof Sznotala.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος