Obchody 120 rocznicy urodzin Jana Skali, rozpoczęte w maju konferencją naukową na Uniwersytecie Opolskim i uroczystościami w Opolu oraz w gminach Domaszowice i Namysłów, znalazła swój godny finał w postaci prezentacji poezji wielkiego njebjelčanina w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz na zamku Odrowążów w Kamieniu Śląskim. Był to jednocześnie prolog 31 Święta Poezji Łużyckiej oraz główne punkty XI Dni Łużyckich. 

W dniu 14 listopada w Muzeum Śląska Opolskiego około 50 słuchaczy miało okazję ponownie w tym roku obcować z poezją Skali. Ponownie, gdyż w maju tr. odbyło się pierwsze spotkanie z jego twórczością, prezentowaną wówczas w łużyckich oryginałach oraz przekładach polskich, niemieckich i serbskich. Tym razem gościliśmy zastępcę redaktora naczelnego „Serbskich Nowin” Alfonsa Wićaza, jednego z najbardziej znanych w Polsce literata serbołużyckiego Beno Budara oraz dwóch przedstawicieli chociebuskiego rodu Měškanków: Wernera - muzealnika, historyka, poetę oraz przedstawiciela nowej fali w literaturze serbołużyckiej - Jana. Towarzyszył im także znany serbołużycki muzyk i kompozytor István Kobjela.  Tym razem opolska publiczność poza próbkami twórczości Skali w języku górnołużyckim i polskim, dzięki obecności reprezentantów Dolnych Łużyc można było także usłyszeć jak brzmi jego twórczość w dolnołużyckim. W programie znalazły się także utwory autorstwa Wernera Měškanka i Bena Budara. Impreza w opolskim muzeum było również okazją do szerszej dyskusji na tematy związane z Łużycami. Z Sali padły miedzy innymi pytania o różnice pomiędzy językami górno i dolnołużyckim, przypomniano również postać wielkiego przyjaciela Skali, senatora Edmunda Omańczyka i jego zasług w upamiętnieniu jego postaci na Opolszczyźnie. Alfons Wićaz i Beno Budar udzielili wywiadów dla programu 3 Telewizji Polskiej.

Następnego dnia w godzinach przedpołudniowych Serbołużyczanie odwiedzili cmentarz we wsi Dziedzice, gdzie spoczywa Jan Skala. Mieli przy tym okazję zobaczyć poświęconą mu tablicę informacyjną, umieszczoną przy wejściu na cmentarz w tym roku staraniem władz gminy Domaszowice. Na odnowionym nagrobku z polsko - łużyckim napisem: Jan Skala 17 VI 1889 – 22 I 1945 Serbołużycki patriota, literat, orędownik współpracy polsko – serbołużyckiej / Serbski narodowc, spisowaćel, spěchowar pólsko – serbskeje wzajemnosće zebrani złożyli wieniec i zapalili znicze. Głos zabrał Alfons Wićaz, a Jan Měškank zarecytował wiersz Skali Boże pomóż w przekładzie jego biografa, nieżyjącego już prof. Leszka Kuberskiego. W Dziedzicach obejrzano także dom, w którym Skala spędził ostatnie miesiące życia, a Namysłowie jego pomnik.

Kolejnym punktem podróży był zamek Odrowążów w Kamieniu Śląskim, gdzie odbyła cię coroczna biesiada poetycka, w ramach, której goście z Łużyc, wspomagani przez Janusza Wójcika, mogli zaprezentować ponad 100 słuchaczom wiersze Skali, ale także Budara i Měškanka. Także i tu, zarówno prezentacje poetyckie jak i ilustracje muzyczne Istvána Kobjeli zyskały duży poklask. Na tyle spory, że ze strony organizatorów padły deklaracje kontynuowania współpracy ze środowiskiem Zwjazka serbskich wuměłcow.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος