W dniach 16 - 18 listopada 2000 r. w Opolu i Namysłowie, odbyła się kolejna prezentacja serbołużyckiej historii i kultury, tym razem pod nazwą II Dni Łużyckich. 

Rozpoczęło je 16 listopada otwarcie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu wystawy poświęconej postaci wybitnego serbołużyckiego grafika, malarza i literata M é r č ina Nowaka - Njechorńskiego. Została ona sprowadzona z Wrocławia, gdzie wcześniej eksponowana była w tamtejszej bibliotece miejskiej. W otwarciu wzięli udział także goście z Wrocławia - Andrzej Czermak, autor scenariusza wystawy oraz Ludmiła Gajczewska, prezes Oddziału Wrocławskiego Towarzystwa Polsko - Serbołużyckiego.

Następnie w Klubie Akademickim Uniwersytetu Opolskiego odbył się pokaz, zrealizowanego w budziszyńskim Sorabia-Studio, filmu pt: W katolskich serbach . Wprowadzenie wygłosił znany opolski muzykolog i sorabofil Zbigniew Kościów, autor biografii serbołużyckich kompozytorów Bjarnata Krawca, Augusta Korli Kocora oraz działacza narodowego Michała Nawki. Oprócz licznego grona osób od lat zainteresowanych kulturą i historią narodu serbołużyckiego, film obejrzeli również uczniowie jednej z klas III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu, prowadzonej przez Panią Krystynę Stecką.

Jeszcze tego samego dnia, w gmachu Biblioteki Głównej i Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego prof. dr Dietrich Scholze - Š ołta, dyrektor Serbskiego institutu w Budziszynie, wygłosił wykład Serbołużyczanie. Najmniejszy naród słowiański . Wobec wypełnionej do ostatniego miejsca sali, w której zgromadziło się około siedemdziesięciu pracowników uniwersytetu, studentów, członków TP-S oraz osób zainteresowanych kulturą i dniem dzisiejszym Serbołużyczan, Profesor niezwykle błyskotliwie, w znakomitej polszczyźnie przedstawił historię, dzień dzisiejszy i perspektywy "małego narodu". Wykład nagrodziły gromkie brawa zebranych oraz zasłużone gratulacje, m.in. ze strony dyrektora Instytutu Historii U.O. prof. Adama Suchońskiego.

17 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Namysłowie odbyła się sesja naukowa Serbołużyczanie wobec Polski i Polaków . W jej trakcie dr hab. Mieczysław Balowski omówił poczynania Michała Hórnika na rzecz propagandy polskiej kultury na Łużycach: Michał Hórnik jako popularyzator kultury polskiej na Łużycach , prof. Leszek Kuberski przedstawił redaktorską i dziennikarską działalność Jana Skali: Jan Skala - dziennikarz i redaktor , Zbigniew Kościów wątki paralelne w życiorysach Michała Nawki i Jana Skali: Michał Nawka i jan Skala , dr Annett Br ě zanec przybliżyła zebranym kontakty z Polską i Polakami przewodniczącego Domowiny Pawoła Nedy: Domowinske skutkowanje Pawoła Neda a Polacy (1933-1950) , a Piotr Pałys działalność Wojciecha Kó č ki w serbołużyckim ruchu narodowym w latach 1945 - 1950: Działalność Wójćecha Kóčki w serbołużyckim ruchu narodowym w latach 1945-1950 .

Prof. Šołta i dr Brězanec spotkali się także z kierującym opolską slawistyką prof. Stanisławem Gajdą oraz prof. Wiesławem Lesiukiem, dyrektorem Instytutu Śląskiego w Opolu. Ta druga rozmowa dała początek ustaleniom, które niebawem zaowocują umową o współpracy pomiędzy oboma instytutami.

II Dni Łużyckie zakończyło spotkanie z serbołużycką poezją. W gościnnej kawiarence Radia PLUS w Opolu odbyła się promocja polskiego przekładu tomiku wierszy Timo Me š kanka Kóstka w ruce (Kostka w ręce) , w przekładzie Mieczysława Balowskiego, który pełnił honory gospodarza tego wieczoru. Przybyły do Opola niemalże w ostatniej chwili poeta mówił o swych inspiracjach, roli poezji w jego życiu osobistym oraz o kondycji współczesnej liryki serbołużyckiej. Publiczność miała także okazję dać się ponieść magii poezji Me š kanka, w dodatku w paralelnych interpretacjach - górnołużyckiej, samego twórcy i polskiej - jego tłumacza oraz uzyskać autograf poety.

Wszystkim imprezom towarzyszyło duże zainteresowanie mediów. Na inauguracji "Dni" w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu obecne były reporterki Radia PLUS i Radia OPOLE. Przybyła także lokalna telewizja. Siedemnastego listopada prof. Š ołta, dr Br ě zanec, dr hab. Balowski i Piotr Pałys przez godzinę byli gośćmi nocnego programu Radia Opole, prowadzonego przez redaktor Teresę Zielińską. Ta sama rozgłośnia 18 listopada nadała w porannym bloku Porozmawiajmy o tym i owym rozmowę ze Zbigniewem Kościówem, ilustrowaną serbołużycką muzyką. Materiał poświęcony II Dniom Łużyckim , okraszony wywiadem z prof. Š ołtą, ukazał się 17 listopada w lokalnym programie opolskiej telewizji oraz w ogólnopolskiej "Panoramie".

O opolskiej imprezie pisała również prasa. Już w poniedziałek 20 listopada, budziszyńska popołudniówka "Serbske Nowiny" zamieściły na pierwszej stronie notkę zatytułowaną Serbske kulturne dny w Opolu . Dzień później w "Nowej Trybunie Opolskiej" ukazał się podsumowujący "Dni" artykuł pióra Krzysztofa Steckiego, Mają u nas przyjaciół . Siedemnastego grudnia tygodnik "Gość Niedzielny" zamieścił artykuł Zbigniewa Kościówa, Odtajnianie tematu serbołużyckiego , w którym autor także sporo miejsca poświęcił zakończonym miesiąc wcześniej II Dniom Łużyckim . Relacje z tego wydarzenia znalazły się także na łamach grudniowego "Informatora Kulturalnego Opolszczyzny" (Piotr Pałys, O Serbołużyczanach i Łużycach w Opolu i Namysłowie ) i "Zeszytów Łużyckich" ( Piotr Pałys, Drugie Dni Łużyckie , t. 34, 2002). W numerze z lutego 2001 r. swymi reminiscencjami z pobytu w Opolu podzielili się z czytelnikami budziszyńskiego miesięcznika "Rozhlad", w artykule Druhe Serbske dny" w Opolu , prof. Š ołta i dr Br ě zanec.

II Dni Łużyckie, były imprezą ze wszech miar udaną. Wszystkim imprezom towarzyszyło spore zainteresowanie publiczności i mediów. Szczególnie cieszy liczny udział młodzieży, studentów Uniwersytetu Opolskiego oraz uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu i Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie. Sukces ten jednakże nie byłby możliwy gdyby nie pomoc i zaangażowanie szeregu życzliwych osób, a szczególnie prorektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Leszka Kuberskiego, dyrektora Departamentu Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Janusza Wójcika, dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Adama Suchońskiego, dyrektor Biblioteki Głównej U.O. dr Wandy Matwiejczuk, dyrektora WBP w Opolu Tadeusza Chrobaka, dyrektora Radia PLUS ks. Andrzeja Hanicha, kierownik Klubu Akademickiego U.O. Janiny Joch, wiceburmistrz Namysłowa Krystyny Leszczyńskiej, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Namysłowa Dariusza Karbowiaka,. Krystyny Steckiej z III LO w Opolu oraz sponsora imprezy - Prywatnego Przedsiębiorstwa Teleinformatycznego EUROTEL z Opola.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος