21 sierpnia 2001 r. prezes Opolskiego Oddziału TP-S, prof. Kuberski oraz wiceprezes, Piotr Pałys wystosowali do kanclerza RFN list w obronie likwidowanej serbołużyckiej szkoły w Chrósćicach.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος