W dniach 4 - 5 października 2001 r. Towarzystwo Studiów Łużyckich oraz Uniwersytet Zielonogórski zorganizowały sesję naukową na temat: Rozwój badań naukowych na pograniczu śląsko - łużyckim od XVI do XX wieku . Zaproszenie do udziału w niej otrzymali prezes Oddziału prof. Kuberski oraz Piotr Pałys.

Niestety, obowiązki prorektora nie pozwoliły prof. Kuberskiemu na wyjazd do Zielonej Góry. Opolski Oddział TP-S reprezentował samotnie Piotr Pałys, wygłaszając referat zatytułowany Próby utworzenia w Zgorzelcu serbołużyckiego gimnazjum.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος