24 października 2001 r. przybył do Opola, z okazji sesji poświęconej twórczości Stanisława Różewicza, dyrektor Serbskiego institutu, prof. Dietrich Scholze-Šołta. Jego pobyt był również okazją do spotkania z członkami Towarzystwa, prof. Leszkiem Kuberskim, Piotrem Pałysem oraz Andrzejem Żarczyńskim. Poinformowali oni Profesora o programie kolejnych, III Dni Łużyckich , zamiarze wydawania własnego tomu studiów, zatytułowanego Pro Lusatia.

Opolskie Studia Łużycoznawcze (przy okazji prof. Šołta zadeklarował pomoc Serbskiego institutu w tym przedsięwzięciu). Rozmawiano także przyjeździe do Opola dr Edmunda Pecha. Członkowie Towarzystwa przekazali również Profesorowi kopię odpowiedzi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec na skierowany na ręce kanclerza Niemiec list prezesa i wiceprezesa Opolskiego Oddziału TP-S w sprawie szkoły w Chrósćicach. Profesor Šołta spotkał się także z dyrektorem Instytutu Śląskiego w Opolu prof. Wiesławem Lesiukiem. Tematem tej rozmowy była kontynuacja współpracy pomiędzy obiema placówkami, m.in. udział Instytutu Śląskiego w planowanej na 2003 r. konferencji poświęconej szkolnictwu mniejszościowemu.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος