W dniach 14-15 listopada 2001 r. w Opolu Opolski Oddział Towarzystwa Polsko - Serbołużyckiego po raz trzeci zorganizował Dni Łużyckie. Współorganizatorami tej imprezy tym razem były Maćica Serbska oraz Uniwersytet Opolski. 

W tym roku "Dni " zainaugurowało międzynarodowe sympozjum Społeczności Europy wobec Łużyczan . W jego trakcie zaprezentowano w Klubie Akademickim Uniwersytetu Opolskiego siedem referatów: Eero Balk przedstawił na tle początków fińskiej slawistyki, serbołużyckie wątki w życiorysie pisarki Maili Tailvo ( Čehodla nimamy finskich Surowinow a Schulenburgow? Spisowatelka Maila Tailvo w Serbach ). Referat ten wygłoszony został w języku górnołużyckim. Następnie Krzysztof Sznotala omówił postać ks. Michała Žura, rodowitego Serbołużyczanina, w latach 1919 - 1929 proboszcza w Kotorzu Wielkim ( Ks. Michał Žur - serbołużycki proboszcz w Kotorzu Wielkim (1919-1929) ) . Wielkiemu czeskiemu sorabofilowi i polonofilowi, Adolfowi Černému, i jego kontaktom z Františkem Řechořem, fascynatem kultury rusińsko - ukraińskiej i huculskiej, poświęcił swój referat dr Petr Kaleta z Uniwersytetu Ostrawskiego ( Adolf Černý - národopisec - a jeho kontakty z Františkem Řechořem ). Prezes Opolskiego Oddziału Towarzystwa Polsko - Serbołużyckiego, prof. Leszek Kuberski przedstawił łużyckie wątki w publicystyce Edmunda Jana Osmańczyka (Problematyka łużycka w publicystyce Edmunda Jana Osmańczyka). Współpracujący z Opolanami już od kilku lat dr Edmund Pjech z Serbskiego institutu w Budziszynie, w języku polskim przybliżył zebranym dzieje serbołużyckiego szkolnictwa w Niemczech okresie od 1945 r. do dnia dzisiejszego (Szkolnictwo łużyckie w Niemczech w latach 1945 - 1990/2000). Sympozjum zamknęły referaty Krzysztofa Steckiego (Generał Karol Świerczewski a Łużyce) oraz Piotra Pałysa Alojzy Stanisław Matyniak - "Strażnik Łużyc") .

W tym samym miejscu, popołudniu, królowała łużycka muzyka. Znakomity znawca tematu, Zbigniew Kościów przybliżył zebranym dokonania największych serbołużyckich kompozytorów, Jurija Pilka, Korli Kocora, Bjarnata Krawca, Jurija Winara, Jana Rawpa, Juro Metška, obrazując zwój wykład nagraniami ich utworów. Następnie czołowy serbołużycki muzykolog, przewodniczący Sekcji Muzycznej Macierzy Łużyckiej, Merko Šołta omówił Wpływ Mazurka Dąbrowskiego na hymn Serbów Łużyckich oraz Łużyckie tańce ludowe i dzisiejsze problemy ich pielęgnowania i udostępniania . Warto podkreślić, że oba referaty gość z Łużyc wygłosił w języku polskim.

Wieczorem uczestnicy "Dni" spotkali się w "Karczmie Opolskiej", gdzie w przy suto zastawionych stołach bawiono się do późnej nocy.

Finałowym wydarzeniem "Trzecich Dni Łużyckich" był następnego dnia wykład przewodniczącego Macierzy Łużyckiej, dr Merćina Völkela Maćica Serbska w narodnej zamołwitości , poświęcony dziejom tej najstarszej, bo liczącej już sobie ponad 150 lat, serbołużyckiej organizacji narodowej. Wystąpienie dr Völkla zostało bardzo żywo przyjęte przez zgromadzoną w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego publiczność. Gość z Łużyc został dosłownie zasypany, czasami bardzo wnikliwymi, pytaniami. Dość powiedzieć, że dyskusja trwała prawie półtorej godziny. To żywe zainteresowanie tematyką łużycką zostało z zadowoleniem zauważone zarówno przez naszych gości z Łużyc jak i przez władze Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Miało to także pozytywne skutki dla grona opolskich przyjaciół Łużyc, do którego swój akces zgłosiło po wykładzie kilku studentów.

Podobnie jak w roku ubiegłym, główny organizator "Dni", Opolski Oddział Towarzystwa Polsko - Serbołużyckiego, mógł liczyć na pomoc grona wypróbowanych przyjaciół - przede wszystkim Bibliotekę Główną i Klub Akademicki oraz Instytut Historii U.O. W imprezach "Dni", podobnie jak w roku ubiegłym, wzięła udział młodzież z III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu, studenci slawistyki i historii Uniwersytetu Opolskiego, liczne grono opolskich przyjaciół Łużyc oraz członkowie zaprzyjaźnionego Oddziału Dolnośląskiego TP-S. Powodem satysfakcji był także udział naukowców z Finlandii i Czech. Wart podkreślenia jest fakt, że przyjazd do Opola dr Kalety był możliwy dzięki pośrednictwu przewodniczącego Česko - Lužickeho spolku, dr Richarda Bigla. Zaproszenie wystosowano także do przewodniczącego mającej swą siedzibę w Opawie Macierzy Śląskiej, dr Sommera, który przekazał uczestnikom "Dni" pozdrowienia.

Sporo życzliwej uwagi poświęciły "Dniom" media. Radio PLUS nadało 14.11.2001 r. relację z otwarcia III Dni Łużyckich oraz rozmowy z dr Petrem Kaletą i prof. Leszkiem Kuberskim, a red. Teresa Zielińska z Opolskiej Rozgłośni Polskiego Radia rozmawiała 13.11.2001 r. na temat "Dni" z Piotrem Pałysem. Opolska Redakcja TVP w wiadomościach 14.11.2001 zamieściła informację o "Dniach " oraz wywiad z prof. Leszkiem Kuberskim. Z kolei Miejska Telewizja Kablowa "Opole" 13 listopada 2001 pokazała rozmowę z Piotrem Pałysem.

W najpopularniejszym na Opolszczyźnie dzienniku, "Nowej Trybunie Opolskiej, 14 listopada 2001 znalazła się zapowiedź "Dni" wraz z programem, a 15 listopada 2001 przewodniczący Macierzy Łużyckiej, dr Völkel, w rubryce "Jedno pytanie", wyjasniał red. Krzysztofowi Ogioldzie: " Dzięki czemu Serbołużyczanie, otoczeni morzem niemieckości, zachowali swoją tożsamość?" . Materiał ten, opatrzony zdjęciem dr Völkela, opatrzony został tytułem: Jesteśmy niezatapialną wyspą . Już 23 listopada obszerną relację z Opola, pióra dr Merćina Völkla, zatytułowaną Ze zapiskow serbskeje kultury w Opolu. Powšitkowny zajim za Serbow přibera zamieściły budziszyńskie "Serbske Nowiny". Jednak najwięcej uwagi Trzecim Dniom Łużyckim poświęcił patron medialny tej imprezy, tygodnik "Panorama Opolska", zamieszczając dwa obszerne artykuły Krzysztofa Steckiego: Opolscy przyjaciele Łużyczan , nr 10, 16-12 listopada 2001 oraz Trzecie i bardzo udane. Pod patronatem "Panoramy" - Dni Łużyckie w Opolu , nr 12 z 20 - 26. listopada 2001. O opolskiej imprezie pisał także Opolski Informator Kulturalny: III Dni Łużyckie , nr 9(18) z grudnia 2001 r., "Biuletyn Towarzystwa Polsko - Serbołużyckiego" (nr 2 (2) z grudnia 2001), "Rozhlad": Edmund Pjech: III serbske dny w Opolu , čo. 2, 2002, Česko - lužický vestnik z kvetna 2002 oraz "Zeszyty Łużyckie": Kolejny "łużycki" listopad w Opolu , t. 34, 2002.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος