22 lutego 2002 r. w Klubie Akademickim U.O. Piotr Pałys wygłosił prelekcję zatytułowaną Nadzieja na wolność - serbołużycki ruch narodowy w latach 1945 - 1949 , przedstawiając okoliczności powstania serbołużyckich ośrodków narodowych, ich wzajemne stosunki, koncepcje rozwiązania kwestii serbołużyckiej, stosunek do niej ZSRR,

Czechosłowacji, Polski i Jugosławii, stosunki Serbołużyczan z niemieckimi komunistami oraz okoliczności wprowadzenia w życie w 1948 r. tzw. "Ustawy Łużyckiej" i jej następstwa. Prelegent udzielił także w tym dniu wywiadów red. Agnieszce Krupie z Radia PLUS oraz red Teresie Zielińskiej z Opolskiego Rozgłośni Polskiego Radia.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος