W dniu 16 października 2013 r. zawarta została umowa o współpracy naukowej (zrěčenje wo zhromadnym wědomostnym dźěle) pomiędzy PIN-Instytutem Śląskim w Opolu a Instytutem Serbołużyckim (Serbski institut) w Budziszynie. W imieniu dyrektor PIN-Instytutu Śląskiego, dr inż. Katarzyny Widery umowę podpisał p.o. zastępca dyrektora ds. naukowych, dr Bernard Linek. Stronę serbołużycką reprezentował dyrektor Instytutu Serbołużyckiego, prof. dr. sc. Dietrich Scholze-Šołta. Obecni byli także: Piotr Pałys i dr Edmund Pjech.

Porozumienie to jest kontynuacją zawartego pomiędzy obu placówkami w 2001 r. „Porozumienia ramowego o współpracy naukowej”. Umowa zakłada wspieranie wspólnych projektów badawczych z zakresu historii ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Łużyc i Śląska, sorabistyki, slawistyki i studiów środkowoeuropejskich. Wymianę publikacji naukowych, pomoc w trakcie pobytów studyjnych pracowników obu instytucji, wspólne pozyskiwanie środków finansowych w ramach narodowych i międzynarodowych programów badawczych. Strony ustaliły 5-letni okres obowiązywania umowy. Informacja o jej zawarciu znalazła się na łamach serbołużyckiej popołudniówki (Zrĕčenje ze Šleskim institutom podpisali „Serbske Nowiny” 17.10.2013.) Wydarzenie te zauważone zostało także przez Radio Opole. Jego popisanie odnotowane zostało przez lokalne media serbołużyckie. Przedstawiciele PIN-Instytutu Śląskiego, dr Bernard Linek i dr Piotr Pałys w towarzystwie dr Edmunda Pjecha przyjęci zostali także w Serbskim Domu przez przewodniczącego Związku Serbów Łużyckich Domowina Dawida Statnika i referenta ds. kultury i kontaktów z zagranicą Clemensa Škodę. Przy tej okazji przewodniczący Statnik wręczył przewodniczącemu Pro Lusatii, Piotrowi Pałysowi honorową odznakę (Čestne znamješko)  Domowiny. Dr Bernard Linek, Piotr Pałys wraz z dr Edmundem Pjechem zwiedzili także Muzeum Serbołużyckie (Serbski muzej) oprowadzani przez zastępcę dyrektora tej placówki, Christinę Boguszową.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος