W dniu 20 maja 2002 przedstawiciele zarządu wystosowali list do władz lokalnych w Picuje i Moście, wyrażając zaniepokojenie planami zamknięcia szkoły w Moście niepokojem śledzimy docierające do nas informacje o planach likwidacji szkoły w Moście: "W sytuacji, gdy przedstawiciele środowisk serbołużyckich wychodzą z kolejnymi inicjatywami zmierzającymi do rewitalizacji zagrożonej substancji narodowej, posunięcie to przyniesie niemożliwe do powetowania szkody.

Zamknięcie tej szkoły postawi pod znakiem zapytania sens propagowania języka dolnołużyckiego w przedszkolu w Moście, gdyż dzieci je opuszczające nie będą miały możliwości używania języka ojczystego w dalszym ciągu swej edukacji, w szkole.

Na całym świecie, w USA, Kanadzie, Australii, Japonii, Korei, nie wspominając o krajach europejskich, wiele osób należącą do Brandenburgii część Łużyc kojarzy z kulturą i językiem dolnołużyckim. Stanowią one integralną część europejskiego dziedzictwa kulturowego. Trzeba uczynić wszystko, aby w dobie jednoczenia się narodów Europy skarb ten zachować. "Liczymy wobec tego, że uczynicie Państwo wszystko, co w Waszej mocy, aby szkołę w Moście uchronić przed likwidacją."

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος